IOTA Contest 2023

Koncom mesiaca, 29.júla od 12.00UTC do 30.júla 12.00UTC sa koná IOTA Contest 2023. Súťažia IOTA stanice a všetky ostatné stanice sveta. RSGB už 4.marca 2022 oznámilo, že nebude akceptovať logy od staníc z Ruska a Bieloruska a taktiež spojenia so stanicami z týchto krajín nebudú bodovo hodnotené a nebudú počítané ako násobiče.

Súťažné pásma

Súťaží sa v pásmach 80m, 40m, 20m, 15m a 10m pričom stanice musia dodržať odporúčania IARU pre contestovú prevádzku (nesmie sa vysielať v segmentoch 3500-3510, 3560 – 3600, 3650 – 3700, 14060 – 14125 a 14300 – 14350kHz).

Vymieňaný kód

Vymieňaný kód sa líši podľa súťažnej kategórie. Stanice mimo ostrov dávajú RS(T) + poradové číslo spojenia od 001, IOTA stanice RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + IOTA referenčné číslo. Nesúťažné stanice je možné zalogovať s číslom 0.

IOTA Contest bodovanie

Contestová stanica
Contestová stanica

(a) Spojenie ostrovných staníc:
Svetové stanice: 5 bodov
Ostrovné stanice s rovnakým referenčným číslom IOTA: 5 bodov.
Ostatné ostrovné stanice: 15 bodov

(b) kontaktovanie svetových staníc:
Svetové stanice: 2 body
Ostrovné stanice: 15 bodov

(c) Násobič. Násobič je súčet rôznych referencií IOTA dosiahnutých na každom pásme na CW plus súčet rôznych referencií IOTA dosiahnutých na každom pásme na SSB.

(d) Celkové skóre je súčet bodov za QSO na všetkých pásmach spolu, vynásobený súčtom násobičov na všetkých pásmach spolu.

IOTA Contest denníky

(a) Odoslajú sa vo formáte Cabrillo cez https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=IOTA%20Contest do 5 dní od skončenia IOTA Contest-u.

(b) Ak robot nájde chyby vo formáte, odmietne denník a požiada o opätovné odoslanie opraveného súboru denníka.

(c) Druhé a ďalšie odoslané súbory denníka môžu byť predmetom analýzy všetkých vykonaných zmien.

(d) Ak máte problémy s prípravou alebo nahraním log súboru Cabrillo, obráťte sa na rozhodcu súťaže a požiadajte ho o pomoc, a to pred termínom ukončenia príjmu denníkov.

(e) Konečné výsledky budú online a budú obsahovať online denníky pre všetkých účastníkov

(f) Za chyby sa budú ukladať sankcie, ako je uvedené v Zásadách RSGB pre KV vyhodnotenie contestov. Týmto trestom bude strata ďalších 5 QSO bodov.

(g) Dôrazne sa odporúča používať CAT ovládanie na zaznamenanie správnej frekvencie a módu – za chyby vo frekvencii a móde stratíte QSO body.

Úplné znenie podmienok IOTA Contest-u 2023 https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2023/riota.shtml

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x