IOTA Contest 2023

Koncem měsíce, 29.července od 12.00UTC do 30.července 12.00UTC se koná IOTA Contest 2023. Soutěží IOTA stanice a všechny ostatní stanice světa. RSGB již 4.března 2022 oznámilo, že nebude akceptovat logy od stanic z Ruska a Běloruska a také spojení se stanicemi z těchto zemí nebudou bodově hodnoceny a nebudou počítány jako násobiče.

Soutěžní pásma

Soutěží se v pásmech 80m, 40m, 20m, 15m a 10m přičemž stanice musí dodržet doporučení IARU pro contestový provoz (nesmí se vysílat v segmentech 3500-3510, 3560 - 3600, 3650 - 3700, 14060 - 14125 a 14300 - 14350 kHz).

vyměňovaný kód

Vyměňovaný kód se liší podle soutěžní kategorie. Stanice mimo ostrov dávají RS(T) + pořadové číslo spojení od 001, IOTA stanice RS(T) + pořadové číslo spojení od 001 + IOTA referenční číslo. Nesoutěžní stanice lze zalogovat s číslem 0.

IOTA Contest bodování

Contestová stanice
Contestová stanice

(a) Spojení ostrovních stanic:
Světové stanice: 5 bodů
Ostrovní stanice se stejným referenčním číslem IOTA: 5 bodů.
Ostatní ostrovní stanice: 15 bodů

(b) kontaktování světových stanic:
Světové stanice: 2 tělo
Ostrovní stanice: 15 bodů

(C) Násobič. Násobič je součet různých referencí IOTA dosažených na každém pásmu na CW plus součet různých referencí IOTA dosažených na každém pásmu na SSB.

(d) Celkové skóre je součet bodů za QSO na všech pásmech celkem, vynásobený součtem násobičů na všech pásmech spolu.

IOTA Contest deníky

(a) Odeslají se ve formátu Cabrillo přes https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=IOTA%20Contest do 5 dnů od skončení IOTA Contest-u.

(b) Pokud robot najde chyby ve formátu, odmítne deník a požádá o opětovné odeslání opraveného souboru deníku.

(C) Druhé a další odeslané soubory deníku mohou být předmětem analýzy všech provedených změn.

(d) Máte-li potíže s přípravou nebo nahráním log souboru Cabrillo, obraťte se na rozhodčího soutěže a požádejte ho o pomoc, a to před termínem ukončení příjmu deníků.

(E) Konečné výsledky budou online a budou obsahovat online deníky pro všechny účastníky

(F) Za chyby se budou ukládat sankce, jak je uvedeno v Zásadách RSGB pro KV vyhodnocení contestů. Tímto trestem bude ztráta dalších 5 QSO bodů.

(G) Důrazně se doporučuje používat CAT ovládání k zaznamenání správné frekvence a módu – za chyby ve frekvenci a módu ztratíte QSO body.

Úplné znění podmínek IOTA Contest-u 2023 https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2023/riota.shtml

5 1 hlas
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X