OK DX RTTY Contest 2020

Blíží se termín OK DX RTTY Contest-u, který bude 19.-20.12.2020. Principem je získat co nejvíce bodů za RTTY spojení, které se pak vynásobí pro OK/OL stanice počtem DXCC na každém pásmu a pro ostatní stanice počtem DXCC a různých OK/OL stanic na každém pásmu. Vše jasně vysvětlují podmínky závodu:

1) Doba a datum trvání: 00:00 UTC až 24:00 UTC v sobotu třetí celý víkend v prosinci.

2) Druh provozu: RTTY – BAUDOT.

3) Pásma: 10, 15, 20, 40 A 80 metrů podle doporučení IARU

4) kategorie:

A) A1 – jeden operátor – všechna pásma, výkon nad 100 W – JEDNORÁZOVÝ VŠECHNY VYSOKÉ,

b) A2 – jeden operátor – všechna pásma, výkon do 100 W včetně – SINGLE-OP VŠECHNY NÍZKÉ,

C) B – jeden operátor – jedno pásmo – JEDNORÁZOVÝ 10M, SINGLE-AT 15M, JEDNORÁZOVÝ 20M, SINGLE-OP 40M nebo SINGLE-OP 80M,

d) C – více operátorů – všechna pásma – jeden vysílač (stanice může mít pouze jeden signál) – MULTI-OP,

E) D – posluchači – SWL.

Soutěžící v kategoriích A1, A2 a C mohou měnit pásmo pouze jednou za pět minut.

5) Výzva: CQ OK TEST

6) Předávaný kód: RST + číslo CQ zóny

Nastavení SO2R TCVR
SO2R Nastavení TCVR

7) Bodování:

na pásmech 10, 15 A 20 metrů:
1 bod za spojení s vlastním kontinentem,
2 body za ostatní spojení;

na pásmech 40 A 80 metrů:
3 body za spojení s vlastním kontinentem,
6 bodů za ostatní spojení.

8) násobiče:

A) pro stanice mimo OK/OL země DXCC a různé OK stanice na každém pásmu,

b) pro stanice OK/OL země DXCC na každém pásmu.

9) Celkový výsledek:

A) pro stanice mimo OK/OL: součet bodů ze všech pásem x (součet zemí DXCC ze všech pásem + součet OK stanic ze všech pásem),

b) pro stanice OK/OL: součet bodů ze všech pásem x součet zemí DXCC ze všech pásem.

C) Spojení se stanicemi, které nezaslaly deník bude započítáno jen v těch případech, bude-li v přijatých denících stanice uvedena minimálně ve 3 rúzných denících.

Zkrácený dipól na 40 až 10m
Zkrácený dipól na 40 až 10m

10) Pořadí, diplomy a ceny:

A) Účastníci jsou hodnoceni ve dvouch skupinách – OK/OL a ostatní stanice. V každé skupině bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií.

b) Diplom obdrží vítězové v jednotlivých kategoriích a vítězové v jednotlivých zemích DXCC, pokud naváží minimálně 10% spojení vítěze příslušné kategorie, avšak naváží minimálně 30 spojení.

C) Vítězové kategorií A obdrží plaketu.

d) Vítězové v České republice v kategoriích A obdrží plakety, které věnovali OK1DIG a OK1DVM.

11) Deníky:

A) pouze ve formátu Cabrillo musí být odeslány nejpozději 7. den po konání závodu přes webovské rozhraní na http://oktty.crk.cz. V případě problémů může být zaslán na adresu: “okrtty na crk.cz”.

b) Posluchačské deníky mohou být v ASCII textovém formátu a musí obsahovat datum, čas, pásmo, značku přijímané stanice a vyslaný kód a značku protistanice. Sumář musí obsahovat značku, jméno a adresu účastníka a bodování.

C) Příjem deníků bude potvrzen e-mailem.

Ultrabeam
Ultrabeam anténa

12) Diskvalifikace:

Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.

13) Všechna rozhodnutí pořadatele jsou konečná.