Přátelství bez hranic

FIRAC – Federation International Radio Amateurs Cheminots je Sdružení radioamatérů železničářů (ZRŽ) a vzniklo v roce 1964 v Hamburku. U nás však v minulosti nebylo možné pracovat v takových organizacích, a proto pobočka FIRAC-u vznikla v bývalém Česko – Slovensku až ve druhé polovině roku 1990 A 6. října 1990 byla přijata mezi ostatní pobočky. Svou činnost začalo ZRŽ až v roce 1991 jako jedna ze sekcí FISAIC.

Slovenští a čeští železničáři ​​mají společnou sekci v rámci celého světa a jejím předsedou je Ladislav Toth z Kamenína. V nedalekém Štúrove pracuje na Automatické telefonní ústředně jako mistr, který má svou volací značku OM5AM. Na Slovensku je 18 a v Čechách 46 členů. Bývalí kolegové a kamarádi se sdružili iz toho důvodu, že každá sekce musí mít alespoň 50 že každá sekce musí mít alespoň – že každá sekce musí mít alespoň, že každá sekce musí mít alespoň, že každá sekce musí mít alespoň, např. že každá sekce musí mít alespoň, že každá sekce musí mít alespoň. že každá sekce musí mít alespoň. že každá sekce musí mít alespoň (KV) že každá sekce musí mít alespoň (VKV) že každá sekce musí mít alespoň. že každá sekce musí mít alespoň.

že každá sekce musí mít alespoň 2001 v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL 1. v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL 2. v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL. v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL. V roce 2002 v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL 3. v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL. v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL 200 v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL, v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL, USA, v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL. v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL 100 členů, v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL, v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL.

– v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL. v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL, v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL, v telegrafní části získal náš člen Ludvík Takáč z Nových Zámků s volací značkou OM5AL, kde radioamatérská činnost není povolena. U nás, na Slovensku, se většina radioamatérů sdružuje ve Slovenském svazu radioamatérů (SZR) a také v Čechách. Radioamatéři mohou být registrováni iv SZR i ve FIRAC-u, -zasvěcuje nás do problematiky L. Tóth.

A jak vlastně taková soutěž vypadá? – Radioamatér během závodu vysílá z domácího QTH, to je označení pro domácí stanoviště, a snaží se udělat co nejvíce spojení s radioamatéry, – pokračuje ve svém vyprávění. – Za každé spojení jsou dva body a potom se to násobí s násobiči. Násobiči jsou prefixy, kterými jsou první dvě písmena volací značky, např. OM pro Slovensko, OK pro Česko) zda DL pro Německo. Součet bodů krát násobiče dávají celkový počet bodů.

Během existence společného sdružení FIRAC-u OK a OM byly nejúspěšnější roky 2001/2002. Každý rok na kongresu FIRAC je vyhodnocení uplynulého roku, kde se předávají i ocenění. Kongres se koná vždy v jiné zemi. U nás se zatím neuskutečnil, ale v roce 1999 byl v Praze. Účastní se ho kolem 200 členů. Co musí splňovat zájemce – radioamatér, aby se dostal do sdružení, nám objasňuje Ladislav Tóth:
-Rádioamatéri sú rozdelení do rôznych tried podľa predpisov a musia absolvovať radioamatérské zkoušky. Na jejich základě si lze požádat o vlastní povolení k provozování radioamatérských vysílacích stanic. Jeden z nejdůležitějších a nejtěžších požadavků je, aby radioamatér ovládal velmi dobře Morseovu abecedu, která dokázala odradit již nejednoho zájemce. Radioamatéři pracují na radioamatérských kmitočtech, na kterých mohou vysílat časově neomezeně, ale musí dodržovat povolovací podmínky.

Nejčastějšími tématy jsou počasí, mluvení o svém vysílacím zařízení, anténních systémech, anténních systémech. anténních systémech, anténních systémech, anténních systémech, anténních systémech, anténních systémech, anténních systémech. anténních systémech 20 anténních systémech, anténních systémech 927/488, nebo 925/497.

anténních systémech – anténních systémech, anténních systémech. anténních systémech, kterými radioamatéři potvrzují spojení a tak dělají dobré jméno a propagaci ŽSR po celém světě. Jak vidět, železničářů nespojují pouze kolejnice, ale také elektromagnetické vlny.

Převzato ze stránek Železnic České republiky

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X