Die Europäische Kommission hat zusätzliche Frequenzen für WLAN freigegeben (5-6 GHz)

Podľa TA SREurópska komisia včera rozhodla otvoriť pre bezdrôtovú sieť známu ako WiFi dodatočné rádiové frekvencie. Členské štáty EÚ majú sprístupniť frekvenčné pásma 5150 – 5350 MHz a 5470 – 5725 megahertzov pre WiFi do konca októbra.Slovenská republika si túto povinnosť podľa medzinárodných podmienok splnila v predstihu. Na oboch frekvenčných pásmach je možné prevádzkovať rádiové zariadenia určené na budovanie sietí v súlade s medzinárodnými požiadavkami na základe všeobecných povolení, ktoré vyhlásil Telekomunikačný úrad SR. Za využívanie frekvencií sa neplatia poplatky ani sa nepožaduje oznamovacia povinnosť.

Slovenská republika zaviedla podmienky pre pásmo 5150 – 5350 MHz už 30. Oktober 2001 – http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/hiperlan.html a po zmene medzinárodných podmienok vyhlásila nové všeobecné povolenie 17. März 2004 – http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/ hiperlan-nove.html Na prevádzkovanie zariadení v pásme 5470 – 5725 MHz TÚ SR vyhlásil všeobecné povolenie 5. November 2004 – http:// www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/hiperlan2.html

Súvisiaca tlačová správa z roku 2004 – http://www.teleoff.gov.sk/Press/2004/n-hiperlan.html

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x