Amateurfunk fördert die Eishockey-Weltmeisterschaft

Telekommunikationsamt der Slowakischen Republik (SIE HERR), im Zusammenhang mit der bevorstehenden WM (FRAU) im Eishockey, pridelil ôsmym slovenským rádioamatérom špeciálne volacie znaky propagujúce MS. Títo rádioamatéri využili ponuku TÚ SR a požiadali o pridelenie volacích znakov, s ktorými budú vysielať na rádioamatérskych pásmach počas konania MS. Slovenský zväz rádioamatérov bude vydávať príležitostný diplom pre rádioamatérov z celého sveta, ktorí nadviažu rádioamatérske spojenie so špeciálnymi stanicami a so stanicami z usporiadateľských miest Bratislava a Košice. Počas významných udalostí vo svete rádioamatéri majú možnosť vysielať so špeciálnymi volacími znakmi, čím pomáhajú spropagovať danú udalosť a krajinu, v ktorej sa udalosť koná. Rádioamatérske organizácie obvykle vydávajú príležitostné diplomy za spojenie s týmito stanicami. Podľa názoru TÚ SR je to dobrá príležitosť na propagáciu majstrovstiev sveta na Slovensku, rádioamatérskeho vysielania a v neposlednom rade Slovenskej republiky. TÚ SR ponúkol rádioamatérom možnosť požiadať TÚ SR o pridelenie špeciálneho volacieho znaku na obdobie konania MS. TÚ SR na základe žiadosti pridelil držiteľom rádioamatérskeho povolenia tieto špeciálne volacie znaky: OM1SZLH, OM2IIHF, OM2011IIHF, OM2011IHWC, OM2011GOOOLY, OM6IIHF, OM6SZLH a OM75IHWC.

Amateurfunkstationen dienen der Selbsterziehung, technisches Studium und sportliche Aktivitäten von Funkamateuren. Zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiostanice je možné len na základe platného povolenia, ktoré vydáva TÚ SR. Rádioamatéri nadväzujú na frekvenciách určených pre rádioamatérov rádioamatérske spojenia s inými rádioamatérmi vo svete. Na identifikáciu používajú volacie znaky, ktoré prideľuje TÚ SR. Volacie znaky pre rádioamatérov sa skladajú z písmen OM, čo je označenie Slovenskej republiky, za ktorými nasleduje číslovka alebo číslovky a následne písmená.

V Bratislave 28. April 2011.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR
tel.: 02/57 88 15 52
Email: roman.vavro@teleoff.gov.sk

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x