ECHO just before the start

June 27th around 6.30 UT should be launched from Baikonur in Kazakhstan another AMSAT satellite – ECHO, a to aj napriek tomu, že na vypustenie nie je dosiaľ zozbieraný dostatočný objem financií. O vlastnostiach Echa sme informovali už dávnejšie, v súčasnosti si môžu záujemci aj objednať knižku Goulda Smitha WA4SXM “ECHO, Operation, Development and Specifications” for 19 dollars (ME).

Ako prvý by sa mal oyvať počas preletu na východným pobrežím USA 9k6 Pacsat protokolom vysielač TX0 na frekvencii 435,155 MHz 29.júna. Ak budú všetky testy úspešné, vysielač sa pred koncom preletu vypne.

Telemetriu je možné na platforme Windows dekódovať programom zo stránky Telemetry Specification 1.2. Najčerstvejšie kepleriánske predletové údaje sú tieto:

 ECHO  1 99999U 99999B   04015.44385708  .00000000  00000-0  00000-0 0 00013  2 99999 098.2700 042.0000 0072000 180.0000 226.0000 14.40910000000006

Leave a Reply