OK-QRP supply

OK – QRP PLANT Organizer: Radio club Chrudim, OK1KCR. Date of Event: every year, always on the last Sunday in February, In 2003 therefore 23. February. Event time: 0600 – 0730 UTC. Zone: 3,5 MHz, doporučený segment 3550 – 3580 kHz. Type of operation: A1A (CW). OK – QRP PLANT Organizer: Radio club Chrudim, OK1KCR. Date of Event: every year, always on the last Sunday in February, In 2003 therefore 23. February. Event time: 0600 – 0730 UTC. Zone: 3,5 MHz, doporučený segment 3550 – 3580 kHz. Type of operation: A1A (CW). Participants: každý koncesovaný radioamatér pracující z území České republiky. Za stejných podmínek se mohou zúčastnit i stanice pracující z území Slovenské republiky. To se týká i zahraničních radioamatérů, pokud mají platné povolení, e.g. OK8 nebo CEPT. category: A. max. příkon 10 W, B. max. příkon 2 W, nemá-li stanice možnost změřit příkon, předpokládá se, že výkon je roven polovině příkonu (Pout = 0,5 Pinp). Code: RST + dvoumístné číslo příkonu ve wattech a okresní znak okresu, ve kterém se stanice právě nalézá, e.g. 579 08 FCR. Členové OK-QRP klubu udávají za okresním znakem své trojmístné členské číslo, e.g. 579 O6 FCR/012. Scoring: 1 bod za spojení, 2 body za spojení se členem OK-QRP klubu. Multipliers: Různé okresní znaky, se kterými bylo navázáno spojení. Result: Celkový výsledek = součet bodů za spojení x součet násobičů. Omezení: V kategorii B musí být zařízení napájeno z chemických zdrojů. S každou stanicí je možno navázat pouze jedno platné spojení. Diaries: Zasílají se nejpozději do deseti dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele: Karel Běhounek, Na Šancích 1181, 537 05 Chrudim IV. Deníky musí obsahovat čestné prohlášení: “I declare, že jsem dodržel podmínky závodu a povolovací podmínky, a údaje v deníku se zakládají na pravdě.Doplňky: Při rovnosti bodů rozhoduje počet spojení navázaných v prvních třiceti minutách. Pokud není uvedeno jinak, platí všeobecné podmínky závodů a soutěží na krátkých vlnách. Station, které splní podmínky diplomu Worked OK-QRP Club, může k deníku přiložit i žádost o tento diplom s příslušným poplatkem. Stanicím, které zašlou SASE, bude zaslána výsledková listina. Evaluation: Výsledky budou zveřejněny při QRP setkání v Chrudimi 23.března 2002. Dále budou zveřejněny v buletinu OK-QRP INFO, v radioamatérských časopisech, ve vysílání radioamatérských organizací a v síti PR. Prosíme proto o rychlé zaslání deníků. Výklad některých pojmů: členy OK-QRP klubu jsou i zahraniční stanice, category – v kategorii A je možno použít jakékoli zařízení, pokud uživatel zajistí, že bude splněn limit příkonu (performance). V kategorii B k této podmínce navíc platí povinnost použití chemických zdrojů. Upozornění: Deníky je možné zaslat přes paket na OK1AIJ@OK0PHL, nebo e-mailem na karel.line@seznam.cz ve formátu N6TR.

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x