What to do, if you want to broadcast on bands 472 kHz, 5 MHz a 70 MHz

Pokiaľ chcete vysielať na pásmach 472 kHz, 5 MHz a 70 MHz a už nemáte platné povolenie na experimentálnu prevádzku na týchto pásmach (alebo ste ho ani nemali), tak máte dve možnosti. Prvá možnosť je počkať na zmenu povolenia, ktorú bude Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RUBBER) robiť na základe nového všeobecne záväzného právneho predpisu. Návrh predpisu je v legislatívnom konaní a ak nenastanú nečakané problémy, tak sa predpokladá, že účinný bude v druhej polovici roka.

Do doby pokiaľ nebude vyššie spomínaný predpis, tak sa na týchto pásmach dá vysielať len tak, že záujemca – držiteľ platného rádioamatérskeho povolenia požiada RÚ o zmenu povolenia (t.j. nie o povolenie experimentálnej prevádzky ako to bolo doteraz). RÚ potom zmení rádioamatérovi povolenie, tak aby mohol na týchto pásmach vysielať do konca platnosti jeho povolenia, t.j. nie len jeden rok ako to bolo pri experimentálnej prevádzke.

Note: Rádioamatérska prevádzka v pásme 70 MHz je v kategórii sekundárnej služby. 73,
Sincerely
Ing. Roman Vavro, press spokesman
Electronic Regulatory Authority
communications and postal services
Factory 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
Slovak republic

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x
()
x