Conditions of the Slovak Paradise diploma

                      Diploma conditions "Slovak Paradise"            =========================   vydáva skupina rádioamatérov zo Spišskej Novej Vsi pod vedenim managera  OM8RA v rámci propagácie mesta a Slovenského raja.   Conditions for issuing a diploma:  -------------------------------  1.Získanie minimálne 3.bodov za spojenia z rôznych lokalít Slov.raja.   Spojenie s každou lokalitou sa hodnotí 1.bodom a platí len raz   2.Za uskutočnené spojenia zo všetkými 6.lokalitami sa vydáva diplom   a QSL lístky z jednotlivych lokalít osobitne.   3.Platné sú spojenia uskutočnené po 1.1.1993 všetkými povolenými druhmi   prevádzky na KV a VKV pásmach mimo spojení cez prevádzače.   4.Extract from the diary with the fee 50 Sk,pripadne 50 Kč je potrebné zaslať   na adresu diplomového managera OM8RA,pripadne cez PR na OM8BQ   a uhradiť poštovou poukážkou managerovi.       Diploma manager:     Jozef Kyrc  -------------------     J. Palárika 32              O52 01 Spišská Nová Ves                   Zoznam lokalít:  ----------------    1.Spišská Nová Ves              2.Čingov              3.Suchá Belá /Letanovce,Kláštorisko/              4.Veľký Sokol /Hrabušice/              5.Dobšinská ľadová jaskyňa              6.Mlýnky - Dedinky                                          V Spiš.Novej Vsi 2.8.2004
0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x