Denník z expedície OM3KWZ

 80SSB 18-Aug-04 13:56  1 OM7AG     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ 80SSB 18-Aug-04 13:58  2 OM6AC     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 13:58  3 OM3YCA     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 13:59  4 OM1AX     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 13:59  5 OM3CRG     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 13:59  6 OK2PCY     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:00  7 OK2KR     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:00  8 OK2MHS     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:00  9 OM4ANJ     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:01  10 OM4MG     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ    80SSB 18-Aug-04 14:01  11 OM3KWV     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:01  12 OK1MSP     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:01  13 OM7SV     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:02  14 OM5AZJ     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:02  15 OM3PA     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:03  16 OM3EY     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:04  17 OM7YC     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:05  18 OM7AC     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:06  19 OM2LM     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:06  20 OM3CCH     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:07  21 OM7YA     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:06  22 OM3RRA     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:07  23 OM7AX     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:07  24 OM7HJ     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:08  25 OM5NJ     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:09  26 OK2BME     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:09  27 OM4LP     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:10  28 OM60SNP    59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:10  29 OM6AN     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:11  30 OK1HAI     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:12  31 OM8YL     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:12  32 OM8AQ     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:13  33 OM7PY     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:13  34 OM8RA     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ              80SSB 18-Aug-04 14:14  35 OM6SK     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:14  36 OM7SV     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:15  37 OM3LO     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:15  38 OM3CNA     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:16  39 OK2BMI     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:16  40 OK2KLD     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:18  41 OM5AFF     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:18  42 OM4AVI     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:12  43 OM7CF     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:12  44 OMCB      59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:12  45 OM7AB     59  59 BB-29 Tek.Breznica JN98HJ               80SSB 18-Aug-04 14:40  36 OM6AC     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK 80SSB 18-Aug-04 14:40  36 OM7AG     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK 80SSB 18-Aug-04 14:41  37 OM3YCA     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:41  38 OM3DQ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:41  39 OM3UU     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK             80SSB 18-Aug-04 14:42  40 OM5LR     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:42  41 OM6SK     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:42  42 OM7AX     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:42  43 OM7PY     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:43  44 OM5JG     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:43  45 OM2KM     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:43  46 OM5NJ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:43  47 OM6ASV     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:44  48 OM3CNA     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:44  49 OM3LO     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK          80SSB 18-Aug-04 14:44  50 OM4ANJ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:45  51 OM5AB     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:45  52 OM7DX     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:45  53 OM3CAZ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:45  54 OM1CI     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:45  55 OM3ID     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:46  56 OM4AVI     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:46  57 OK2BME     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:46  58 OM4LP     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:47  59 OK2BMI     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:47  60 OK2KLD     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:47  61 OM7YC     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:47  62 OM2LM     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK          80SSB 18-Aug-04 14:47  63 OM3PA     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:47  64 OM7AC     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:48  65 OM3EY     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:48  66 OK2WYK     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:49  67 OM3QQ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:49  68 OM5AZJ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:49  69 OM7HJ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK             80SSB 18-Aug-04 14:49  70 OK2BGA     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:50  71 OK1HAI     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:50  72 OM6JO     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:50  73 OM3CRG     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:51  74 OK1AOU     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:51  75 OM8RA     59  56 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:51  76 OM3CCH     59  55 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:52  77 OM7YA     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK             80SSB 18-Aug-04 14:52  78 OM3DM     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:52  79 OM3BT     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:52  80 OM7SV     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK              80SSB 18-Aug-04 14:53  81 OM3PQ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:53  82 OK1URA/P    59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:54  83 OK2KR     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK            80SSB 18-Aug-04 14:54  84 OK2MHS     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:55  85 OM2LZ     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:55  86 OK2PMF     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:56  87 OK1FFR     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:57  88 OM5LD     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:58  89 OM3ZMV     59  56 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:59  90 OK1FAB     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:59  91 OK2BKI     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:00  92 OM3WOR     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:00  93 OM4NI     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK 80SSB 18-Aug-04 15:00  94 OM7CF     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK 80SSB 18-Aug-04 15:00  95 OM7CB     59  59 BB-46 Nova Bana   JN98IK 80SSB 18-Aug-04 15:20  96 OM7AG     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK 80SSB 18-Aug-04 15:20  97 OK2BME     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK                                          80SSB 18-Aug-04 15:20  96 OK1AOU     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:21  97 OK2BMI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:21  98 OK2KLD     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:21  99 OK2PMF     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:21 100 OK2MHS     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:22 101 OK2WYK     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:22 102 OK2KR     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK            80SSB 18-Aug-04 15:22 103 OK2BPI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:22 104 OK1FAB     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:23 105 OK1ACF     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:23 106 OM3EY     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:23 107 OM3UU     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK            80SSB 18-Aug-04 15:23 108 OM6AC     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK           80SSB 18-Aug-04 15:23 109 OM3YCA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:24 110 OM6SK     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:24 111 OM3PA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:24 112 OM5BP     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 14:24  36 OM4NI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:24 114 OM2LZ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:24 115 OM4NI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK             80SSB 18-Aug-04 15:25 116 OM2LZ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:25 118 OM7AX     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:25 118 OM7YA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:25 118 OM2AM     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:25 118 OM8NY     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK                                                     80SSB 18-Aug-04 15:25 118 OM6ASV     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:25 119 OM6APB     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:26 120 OM3DQ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:26 121 OM3LO     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:26 122 OM3QQ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:26 123 OM2KM     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:26 124 OM4ANJ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:27 125 OM3XX     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:25 118 OM5JG     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK                            80SSB 18-Aug-04 15:27 126 OM7YC     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:27 118 OK1AD     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK                           80SSB 18-Aug-04 15:28 127 OM7DX     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:28 128 OM5NJ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:28 129 OM5AB     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:28 130 OM5AZJ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:28 131 OM7PY     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:29 132 OM3CAZ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:29 133 OM8AAQ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:29 134 OM3TDD     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:29 135 OM3ZMV     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:29 136 OM5LD     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:30 137 OM7HJ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK             80SSB 18-Aug-04 15:30 138 OM7AC     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:30 139 OM4DU     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:30 140 OK2BGA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:30 141 OM4AVI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:31 142 OM2LM     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK           80SSB 18-Aug-04 15:31 143 OK1HAI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:31 144 OM3CNA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:31 145 OM8RA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:32 146 OM3DM     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:32 147 OM4LP     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:32 148 OM3BT     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:32 149 OM7MV     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:33 150 OM1AX/P    59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:35 151 OM7TJ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:36 152 OK2SMI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:36 153 OM3CRG     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:36 154 OM7SV     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:36 155 OM3ID     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:37 156 OM3TNA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:37 118 OM1CI     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK                            80SSB 18-Aug-04 15:37 157 OM3QQ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:37 158 OM8YL     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:37 159 OM8AQ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:38 160 OM6AN     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:39 161 OK2SAR     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:39 162 OK1URA/P    59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:40 163 OK1FTA     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:40 164 OM5KP     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK               80SSB 18-Aug-04 15:41 165 OM6JO     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK              80SSB 18-Aug-04 15:41 166 OK2BUZ     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:41 118 OM7CB     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:41 118 OM7CF     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK  80SSB 18-Aug-04 15:41 118 OM7AB     59  59 BB-43 Rudno n/Hr.  JN98IK                                                       80SSB 18-Aug-04 16:05 167 OM7AG     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL 80SSB 18-Aug-04 16:05 168 OM7MV     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:06 169 OK1FAB     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:06 170 OM1AX/P    59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:06 171 OK1HAI     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:07 172 OK2PMF     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:07 173 OK2BME     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:07 174 OK2BGA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:07 175 OK2KR     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:07 176 OK2MHS     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:08 177 OK2BPI     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:08 178 OM1CI     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:09 179 OM2LM     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:09 180 OM2LZ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:09 181 OM2AM     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:09 182 OM2KM     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:09 183 OM3DM     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:09 184 OM3EY     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:09 185 OM3UU     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL           80SSB 18-Aug-04 16:10 186 OM3CAZ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:10 187 OM3DQ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL  80SSB 18-Aug-04 16:10 118 OM3YCA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL                           80SSB 18-Aug-04 16:10 188 OM3MB     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:10 189 OM3CCH     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:11 190 OM3BT     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:11 191 OM3WS     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:11 192 OM3ZMV     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:11 193 OM3CHA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:11 194 OM3CNA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:11 195 OM3QQ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:12 196 OM3TNA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:13 197 OM3ID     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:13 198 OM4ANJ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:13 199 OM4MG     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:13 200 OM4AVI     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:14 201 OM4LP     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:14 202 OM5AB     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:14 203 OM5AZJ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:14 204 OM5JG     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:15 205 OM5NJ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:15 206 OM5LR     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:15 207 OM6SK     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:16 208 OM6AC     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:16 209 OM7AX     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:16 210 OM7HJ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL             80SSB 18-Aug-04 16:16 211 OM7AC     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:17 212 OM7DX     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:17 213 OM7TJ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL  80SSB 18-Aug-04 16:17 118 OM7SV     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL                           80SSB 18-Aug-04 16:17 214 OM7PY     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:17 215 OM7YA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL             80SSB 18-Aug-04 16:18 216 OM8NY     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:18 217 OM8YL     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:18 218 OM8AQ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:18 219 OM8LA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:18 220 OM8RA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:19 221 OK2BMI     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:19 222 OK2KLD     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:19 223 OM5LD     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:20 224 OK2PA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:20 225 OM3PA     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:20 226 OM5BP     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:20 227 OK1MSP     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:20 228 OM4DU     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:21 229 OM5GU     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:21 230 OK2WYK     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:21 231 OK1FFR     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:21 232 OM3YFT     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:22 233 OM5ALC     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:22 234 OM3TDD     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:22 235 OM3LO     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:23 236 OM6ASV     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:23 237 OM6APB     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:23 238 OM8AAQ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:23 239 OM1AMQ     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:24 240 OK2BME     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:24 241 OM1ADL     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL               80SSB 18-Aug-04 16:25 242 OM3ID     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:25 243 OK1AOU     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:26 244 OM6JO     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL              80SSB 18-Aug-04 16:26 245 OM3UU     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL  80SSB 18-Aug-04 16:27 118 OM7CF     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL  80SSB 18-Aug-04 16:27 118 OM7CB     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL  80SSB 18-Aug-04 16:27 118 OM7AB     59  59 BB-34 Zarnovica   JN98IL                                                      80SSB 18-Aug-04 17:24 246 OM1AX/P    59  59 BB-22 Reviste    JN98IM            80SSB 18-Aug-04 17:24 247 OM7AG     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM            80SSB 18-Aug-04 17:24 248 OM3ID     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:25 249 OK1MSP     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM             80SSB 18-Aug-04 17:25 250 OK1FFR     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:25 251 OK1FAB     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:25 252 OK1FTA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:26 253 OK2BME     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:26 254 OK2BMI     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:26 255 OK2KLD     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:26 256 OK2KR     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:26 257 OK2WYK     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:27 258 OM1ADL     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:27 259 OM1CI     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:27 260 OM2KM     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:27 261 OM3PA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:27 262 OM3UU     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:28 263 OM3YCA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:28 264 OM3CAZ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:28 265 OM3LO     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:28 266 OM3DQ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:28 267 OM3EY     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:29 268 OM3QQ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:29 269 OM3MB     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:29 270 OM3CAQ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM               80SSB 18-Aug-04 17:29 271 OM3ZMV     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:29 272 OM3CRG     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:30 273 OM3CNA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:30 274 OM3TNA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:30 275 OM3CCH     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:30 276 OM4ANJ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:31 277 OM4MG     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:31 278 OM4DU     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:31 279 OM4LP     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:31 280 OM5JG     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:31 281 OM5NJ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:31 282 OM6AC     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:31 283 OM6SK     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:32 284 OM6ASV     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:32 285 OM7HJ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM             80SSB 18-Aug-04 17:32 286 OM7AX     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:32 287 OM7AC     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:32 288 OM7YA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM            80SSB 18-Aug-04 17:32 289 OM7TJ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:33 290 OM7PY     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:33 291 OM7SV     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:33 292 OM8AAQ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:33 293 OM8YL     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:33 294 OM8AQ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:34 295 OM8RA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM            80SSB 18-Aug-04 17:34 296 OM8LA     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:34 297 OM5BP     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:34 298 OK1AOU     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:35 299 OK1ACF     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:35 300 OM5LD     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:35 301 OM7DX     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM              80SSB 18-Aug-04 17:36 302 OM1AMQ     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM  80SSB 18-Aug-04 17:37 118 OM6ASV     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM  80SSB 18-Aug-04 17:37 118 OM6ASV     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM  80SSB 18-Aug-04 17:37 118 OM6ASV     59  59 BB-22 Reviste    JN98IM                                        80SSB 18-Aug-04 18:00 303 OM1AX/P    59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO    80SSB 18-Aug-04 18:02 304 OM7AG     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO            80SSB 18-Aug-04 18:02 305 OM5NJ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:02 306 OK1ACF     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:02 307 OK1FFR     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:03 308 OK1AOU     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:03 309 OK1XH     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:03 310 OK1FAB     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:04 311 OK1DDG/P    59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:04 312 OK1FTA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:04 313 OK2BKP     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:04 314 OK2BMI     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:04 315 OK2KLD     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:05 316 OK2KR     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:05 317 OK2WYK     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:05 318 OK2BQX     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:05 319 OK2SMI     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:05 320 OK2BPI     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:06 321 OM1AMQ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:06 322 OM1CI     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:06 323 OM2VL     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:06 324 OM2LZ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:07 325 OM2LM     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:07 326 OM3EY     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:07 327 OM3DQ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:07 328 OM3DM     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:07 329 OM3UU     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:08 330 OM3YCA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:08 331 OM3LO     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:08 332 OM3ID     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:08 333 OM3PA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:08 334 OM3QQ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:09 335 OM3CAQ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:09 336 OM3FR     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:09 337 OM3CNA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:09 338 OM3TNA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:10 339 OM4ANJ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:10 340 OM4MG     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:10 341 OM4LP     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:10 342 OM5BP     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:10 343 OM5ALU     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:11 344 OM6AC     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:11 345 OM5LD     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:11 346 OM6SK     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:11 347 OM6ASV     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:12 348 OM6JO     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:12 349 OM7AX     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:12 350 OM7HJ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO            80SSB 18-Aug-04 18:12 351 OM7PY     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:13 352 OM7TJ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:13 353 OM7YA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO            80SSB 18-Aug-04 18:13 354 OM7SV     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:13 355 OM7YC     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:14 356 OM7DX     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO  80SSB 18-Aug-04 18:14 118 OM6ASV     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO                           80SSB 18-Aug-04 18:14 357 OM8AAQ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:14 358 OM8LA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:14 359 OM8YL     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:14 360 OM8AQ     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:15 361 OM8AAI     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO               80SSB 18-Aug-04 18:15 362 OM8RA     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO            80SSB 18-Aug-04 18:16 363 OM4NI     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:16 364 OK2BME     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:16 365 OM5JG     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:16 366 OM2KM     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:16 367 OM3MB     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO              80SSB 18-Aug-04 18:17 368 OM3CCH     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO  80SSB 18-Aug-04 18:17 368 OM7CF     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO  80SSB 18-Aug-04 18:17 368 OM7CB     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO  80SSB 18-Aug-04 18:17 368 OM7AB     59  59 BB-26 Sas.Podhradie JN98KO
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x