Race ”Spring Sprint” with low power

International KV race

(Test SS)
Súťažné podmienky pre Slovenské a České stanice

Organizer : Slovak Association of Amateur Radio / Slovenská družina QRPákov
Date : Easter Monday 6. April 2015 /6.April 2015 (Každoročne na Veľkonočný pondelok)
Time : 14.00 – 20.00 GMT
Operator : One operator (single on )
Type of operation : Telegraphy (CW, A1A)
Bands : 1,8 3,5 7 14 21 a 28 MHz in the parts of the bands recommended by the IARU for racing
Performance categories : A : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W Tieto výkony sú maximálne výstupne výkony
Band categories : 1. one band 2. two / three bands 3. all bands
Competition code : RST, IARU locator (prvé štyry znaky) and performance category. E.g.. 579 JN98 C
Scoring : 3 points for a QSO with its own continent. Platí aj pre české stanice ( OK )
9 points for a QSO with another continent. Platí aj pre české stanice ( OK )
** Foreign stations are gaining 18 points for QSO with Slovakia **
České stanice ( OK ) si tiež počítajú 18 bodov za spojenie s OM stanicami
Multipliers : are calculated separately for each band. We use two types of multipliers:
a. IARU locator ( prvé štyry znaky ) e.g.. JN98
b. Prefix ( under the terms of the WPX diploma )
The result : 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pásiem
2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ päťnásobok bodov ktoré malo toto QSO priniesť
3. QSO simultaneously on two different bands (crossband) do not apply
Diaries: 1. On prescribed forms, separately for each band with its own page numbering
2. V hlavičke súťažných denníkov sú nasledujúce údaje : Brand, zone, a číslo strany x z celkového počtu n.
3. There should be at least on each side 40 QSO with the following column designations: Date, GMT time, made station mark, RST, submitted competition code, code received, nový Loká- tor, new Prefix, body za QSO. Blank spaces in the RST column will be considered a report 599.
4. Diaries with used bands, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budu povazovať za kontrolný denník. Mark these logs “Diary for inspection”.
5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa. You can also use your journal form with the necessary information (viď paragrafy 2 a 3).

Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: The name of the race, date. Number of valid QSOs, points and multipliers in each band. final result, less, značku a adresu operátora. Performance category, band category. IARU locator, TX output power, device description and ANT, a podpísane čestné prehlásenie.Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Radio club OM3KFV, mailbox no.3, 038 61 SCREWS. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk Počítačom vytvorené denníky a titulné strany ktoré sa nepodobajú na predpísané tlačivá alebo sa dajú len ťažko čítať budeme považovať za denníky pre kontrolu. Students can also take part in the race according to the usual conditions. The logs must be sent by the 30th day after the race. Mark the envelope “Past JS”. We present this race abroad as “Low Power Spring Sprint”. Test SS. For violation of the rules and the spirit of the race, the evaluation committee may deduct points or disqualify the participant of the race. The decision of the commission is final. A station may submit a contest log for only one power / band combination.

Alex OM6SA

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x
()
x