Resultados de las pruebas de radioaficionados

El martes 19.2.2013 en la Oficina de Telecomunicaciones de la República Eslovaca (TÚ SR) exámenes realizados, ktorými skúšobná komisia overila osobitnú odbornú spôsobilosť rádioamatérov. Úspešné zvládnutie skúšky a získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti je podmienkou pre získanie rádioamatérskeho povolenia. TÚ SR pozval na skúšky 25 partes interesadas, časť z nich sa najmä zo zdravotných dôvodov ospravedlnila. Skúšky absolvovalo 16 partes interesadas, z toho pre triedu N 9 a pre triedu E 7 partes interesadas. Všetkým absolventom gratulujeme k úspešnému zvládnutiu skúšky.

S pozdravom Ing. que el solicitante - titular de un permiso válido de radioaficionado solicitará a la Oficina Regional que cambie el permiso, tlačový hovorca Telekomunikačný úrad SR

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X