CZE - BRI - S 2008

Activité de trois jours des Tchèques, QRPákov britannique et slovaque février 2008

Lier à 3 jours d'activité QRP du slovaque, Radioamateurs tchèques et britanniques, organisé par le G-QRP-Club spécialement pour l'OM, Cellules OK et G. Súťaž má povzbudiť nadšenie pre rádioamatérsku aktivitu s malým výkonom ako aj spoluprácu a priateľstvo medzi rádioamatérmi zo Slovenska, Čiech a Británie. Max. výkon TXu je 5W. Okrem slovenských členov G-QRP-C je v tomto preteku vítaný každý OM rádioamatér ktorý je schopný a ochotný pracovať s malým výkonom. Veď nie je problém stiahnuť výkon na silnejšom zariadení dole na 5W, vyviesť výstup z budiča, alebo koncom týždňa zobrať letovačku a urobiť jedno alebo viacwattový TX pre túto krátku súťaž ako aj iné prete-ky ktoré majú tiež aj QRP kategóriu. Výborné spojenia sa dajú urobiť aj s malým výkonom.

gares OM, ktoré sa zúčastnia preteku a pošlú denník na vyhodnotenie dostanú za ich úsilie aj malú účastnícku spomienkovú cenu v podobe 2-librovej Marconiho pamätnej mince.

Nadväzujeme spojenia so všetkými QRP stanicami. Appelez CQ QRP ou CQ CZEBRIS. Do preteku platia aj spojenia s inými QRP stanicami, pas seulement avec l'OM, d'accord, G et M. Počítajte aj s tým že vás budú volať aj QRO stanice. Tieto spojenia sa síce do súťaže nerátajú, ale potešia QRO stanice ktoré si vysoko považujú úsilie a zručnosť QRP staníc.

POINTAGE QSO avec des stations en:
Gares en: g OM / D'accord MOI DX
G/GD/GI àď. 2 4 2 3
OK et OM 4 2 2 3
Gares de l'UE 4 4 1 2
DX 4 4 2 1

Začiatok : 16.00 GMT v piatok 22.februára
Finir : 23.59 GMT v nedeľu 24.februára
Type d'opération: Télégraphie (CW)
Max. výkon : 5W

Spojenia sa robia v okolí zaužívaných QRP frekvencii 3560, 7030, 14060, 21060 une 28060 kHz niekedy aj plus/mínus 10-15 kHz, podľa toho koľko sa tam nazbiera účastníkov. Násobiče v tomto preteku nie sú. Konečný výsledok je súčet bodov zo všetkých pásiem. Vysiela sa nasledujúci suťažný kód: TVD / moins / výkon napr. 579 ALEX 3W.

Denniky: Z každého pásma zvlášť plus výsledková listina, odoslať do konca apríla. G a iné stanice na G3XJS, Stations OM et OK sur OK1AIJ, Karel Behounek, les. Na šancích č.1181, 537 05 CHRUDIM 4, Tchéquie. Môžete použiť formulár denníka a výsledkovej listiny z nášho medziná-rodného preteku “Jarný šprint” (Rádioklub OM3KFV, pošt.priečinok č.3 , 038 61 Vrútky). Karolovi môžete poslať denník aj el.poštou na adr.: karel.line@seznam.cz. Mne pošlite kópiu denníka normálnou poštou, ( A. Korda, les. Horná kružná č.31 (23) , 038 61 Vrútky) alebo el.poštou na adr. alexanderkorda@hotmail.com aby som vám mohol poslať účastnícku cenu.

Vlani bola účasť slovákov žalostne malá. V tejto špeciálnej súťaži by sme mali reprezentovať Slovensko vo väčšom počte a tak celému svetu ukázať naše schopnosti. Všetkým želám úspech v preteku, radosť a hrdosť z dosiahnutých výsledkov.

Alex OM6SA

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X