Odpoveď na: Príležitostná,špeciálna značka

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum Iné Príležitostná,špeciálna značka Odpoveď na: Príležitostná,špeciálna značka

#13401 Odpoveď

Zaplatiť úhradu 3,31EUR a potvrdenie o úhrade spolu s 3EUR kolkom a žiadosťou poslať na adresu TÚ SR. Žiadosť http://www.teleoff.gov.sk/data/files/18611.rtf
—-
Údaje potrebné na zaplatenie úhrady za povolenie vo výške 3,31 eúr (platby zo SR):

Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu príjemcu platby (úradu): 7000136022/8180

Neskrátený názov príjemcu – úradu: Telekomunikačný úrad SR, IČO 30844355

Odporúčam aj vyplniť variabilný symbol: číslo rozhodnutia
—-