Odpoveď na: Modifikácie čínskeho kitu Forty er

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum Krátke vlny Modifikácie čínskeho kitu Forty er Odpoveď na: Modifikácie čínskeho kitu Forty er

#15002 Odpoveď

OM8AQ
Člen

Ak je táto schéma http://prekladatelia.info/chinesekit.jpg aktuálna, odpovede sú nasledovné:

A. Za tranzistorom koncového stupňa Q5 je Pí článok tvorený C17, L4, C18, ktorý prispôsobuje impedanciu koncového stupňa k impedancii antény. Jeho naladenie je nasledovné:
1. Do horného konca L3 zaradím mA meter.
2. Zakľúčujem a mením mierne kapacitu C18 (smerom hore, alebo dolu) na minimum prúdu do kolektora tranzistora Q5. Zároveň meriam výstupný výkon do antény. Ten by mal byť v minime prúdu najväčší.
3. Zmením mierne kapacitu C17, napr. smerom hore. Stúpne prúd do kolektora Q5 a klesne výstupný výkon. Mením kapacitu C18 tak, aby som opäť našiel minimum prúdu do kolektora Q5. Ak je po nastavení minima výkon do antény nižší ako bol v bode 2, zmením kapacitu C17 smerom opačným, teda na nižšiu a opakujem doladenie na minimum prúdu s C18. Takto pokračujem postupnou krokovou zmenou kapacity C17 správnym smerom a doladením C18 na minimum prúdu, čím odpovedajúco stúpa výkon do antény. Nastavenie Pí článku skončím, keď dosiahnem limitný prúd koncového tranzistora Q5 (maximálne prípustný s ohľadom na aktuálne chladenie a parametre tranzistora), čo by malo odpovedať maximálne možnému výkonu do antény. Orientačne platí pre toto zapojenie koncového stupňa, že odovzdaný výkon do antény je cca polovicou aktuálnej kolektorovej straty.

B. Tlmivka L1 s kondenzátorom C8 tvoria dolnofrekvenčnú priepusť. Zamedzujú prieniku VF signálu do NF zosilňovača. Indukčnosť 100mH je v poriadku, 100uH je málo – zrejme chyba tlače.

C. Dióda v báze koncového tranzistora slúži na orezanie zápornej polvlny budiaceho napätia. Koncový stupeň v tomto zapojení pracuje v triede C a záporné napätie na prechode báza – emitor by ho mohlo preraziť.

D. Oscilátor v NE602 ja klasické a obľúbené zapojenie Colpittsovho oscilátora.

Prajem úspech v experimentovaní.

73, Stano OM8AQ