Hexbeam OM3UU

Milan OM3TBG preposlal na pozretie nádherný Hexbeam na 40m pásmo, ktorý postavil vo svojom QTH Mýte pod Ďumbierom Jano OM3UU a dal to do výšky 20 m!

Hexbeam na 40m OM3UU

K realizácii využil materiály a informácie z Internetu : Homebrew Hexbeam Page – Dave W1GQL. Na tomto mieste sú sústrenené takmer všetky informácie z internetu o anténach hexbeam,

73 de Milan OM3TBG

Pridaj komentár