Holice 2010

21.medzinárodní setkání radioamaterů Holice se bude konat 27. – 28.8.2010

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeži a volnočasové aktivity

Setkání udělili záštitu:

 • starosta města Holic Mgr. Pavel Hladík
 • a Český Radioklub

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU v průběhu setkání

 • Sobota: 09:30-11:00, klubovna č. 7 v KD – „Setkání zájemců o VKV provoz“ – (vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse), povede Karel OK2ZI.
 • Sobota: 11:00-12:30, klubovna č. 7 v KD – „Setkání zájemců o KV závody“ – diskuzní fórum, povede Karel OK1CF A OK1RI.
 • Sobota: 12:30-13:00, klubovna č. 7 v KD – „Setkání příznivců OKDXF nadace“, pod vedením Slávka OK1TN.
 • Sobota: „TX3A – Chesterfield Islands“ Tradiční DX prezentace – velký kinosál – sobota 14:00-15:30, moderuje HA7RY, HA5X a OK1RI.
 • Sobota: „WRTC 2010“ po skončení prezentace HA7RY – sobota 15:30-16:00, moderuje OM3BH.
 • Pátek i sobota: Informační stánek ČRK ve sportovní hale včetně stánku QSL služby.

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeži a volnočasové aktivity

Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Představí se radiokluby, které s činností s dětmi a mládeží zabývají. Každý, kdo bud mít zájem, se může na jejich stáncích zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese, rádi jim pomůžeme a poradíme.

Těšíme se na Vás.

NÁPLŇ SETKÁNÍ

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky a a telefoních karet
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL pod značkou OK5H
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku – WiFi síť

KŘEST KNIHY
Pátek – prostranství před muzeem, v případě nepříznivého počasí v klubovně č. 3. v KD

 • 09:00 – křest knihy „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“

 

PŘEDÁVÁNÍ CEN
Pozor Pokud má kdokoliv zájem zdarma v průběhu setkání předávat jakékoliv poháry, diplomy či jiné metály, předávané v souvislosti s vysíláním, má možnost napsat zprávu pořadateli pomoci Kontaktů na webu OK1KHL a dohodnout časový termín předávání. Okamžitě mu toto bude potvrzeno a obratem uvedeno na webu na stránce setkání. A to bez ohledu na to, zda vyhlašovatel je či není člen ČRK !

 

 • Sobota – prostranství před muzeem
 • 10:30 – Předávání diplomů a cen ze závodu Pálení čarodějnic OK1SJ
 • 10:45 – Holický pohár, vyhodnocovatel OK1NMP
 • 11:00 – FM-pohár pořádající radioklub OK1OPT vyhlašuje Vláďa OK1IVU

 

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

 

 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu.
  Řidič zaplatí za prodejní místo limitované m2. to je 2,5x5m. poplatek 150 Kč/den a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu.
  Každý člen posádky si musí zakoupit vstupenku. Za auto s vlekem zaplatí poplatek za dvě parkovací místa rovněž podle m2, tedy 2×150 Kč/den.
 • Bleší trh pro prodejce je pouze v šatnách ve sportovní hale (nikoli v sokolovně): stůl 120 Kč na den.
 • Pro vyložení zboží u haly se vybere záloha 250 Kč, platí po dobu dvou hodiny, potom vozidlo odjede parkovat jinam.

 

 

OTEVŘENO ve sportovní hale na parkovišti
Pátek 9:00-18:00 6:00-18:00
Sobota 7:00-17:00 6:00-18:00

PRODEJNÍ TRHY

 

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).

 

 

OTEVŘENO veřejnost vystavovatelé
Čtvrtek zavřeno 12:00-20:00
Pátek 9:00-18:00  7:00-18:30
Sobota 7:00-17:00  6:00-18:00

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány.
  Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením.
  Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice.
 • Poplatek za parkování na hřišti SK Holice je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.
 • Pro invalidy s označením auta ZTP 02a po předložení průkazu je vyhrazené parkoviště před sportovní halou zdarma.

 

VSTUPNÉ

 

 • Areál setkání je zpřístupněn za vstupné 70 Kč nebo 3 EUR za osobu na oba dva dny.
 • Vstupné neplatí děti do 15 let, invalidé po předložení průkazu a důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu.

 

ČASOVÝ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ
KULTURNÍ DŮM – KLUBOVNY

OTEVŘENO veřejnost
Pátek 6:00-18:00
Sobota 6:00-18:00

 

 

 • Pátek i sobota:  9:00-16:00, klubovny č. 1 :Viktor Křížek ,Historické přístroje
 • Pátek i sobota:  9:00-16:00, klubovny č. 2 : Dílna Coca Cola radio, Mirek Rehák OK1DII

 

  • Pátek 11:00-17:00 sobota 10:00-16:00: v klubovně č. 4 : „Podívejte se na Zemi z vesmíru…“, Miroslav GOLA OK2UGS, Martin Blaho
  • Každoročně v rámci „Setkání“ nabízíme s kolegy Martinem Blaho, Ivanem Kohouten OK1MOW, Vladimírem Půžou OK1VLA a dalšími, stejně postiženými přízni kmitočtovému pásmu 137MHz, mnoha zájemcům diskusní klub, který lze v některých případech nazvat i workshopem, dávajícím zdroje základních informací, přístup ke stavebním materiálům a praktickým zkušenostem s příjmem signálů z meteorologických satelitů. Účelem našeho pracovního setkání by mělo být i v letošnímroce vzájemné předávání zkušeností a rad, jak postupovat při stavbě a nastavování přijímací soupravy, jak přijímač oživit a uvést do rutinního provozu ve spojení s osobním počítačem. Můžeme se seznámit se vším okolo geostacionárního satelitu METEOSAT-8 a 9 společnosti EUMETSAT a takés technologii příjmu meteosatelitu NOAA 19. Martin Blaho přislíbil předvést to nejmodernější v oboru – GNU Radio s příslušným hardware. K nahlédnutí budou kompletní přijímací soupravy i stavebnice přijímače. Na místě můžete konzultovat problematiku stavby antény a prakticky si vyzkoušet postup při nastavování modulu přijímače (bližší informace na www.emgo.cz). Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č. IKS nebo YPSILON. Provoz bude předváděn vždy v lichou hodinu, tj. v pátek v 9, 11, 13 a 15 h., konzultace nepřetržitě v čase pátek od 9 do 15 a v sobotu od 9 do 11 hodin. …. OK2UGS .
  • Pátek: 13:00-13:30, klubovna č. 7: Koexistence RLAN a meteorologickych radaru v pasmu 5.7 GHz, přednášku povede, Tomáš Žejdlik
  • Sobota: 09:30-11:00, klubovna č. 7: Setkání zájemců o VKV provoz a předání diplomů za závody, povede Karel OK2ZI
  • Sobota: 11:00-12:30, klubovna č. 7: Setkání zájemců o KV provoz , povede Karel OK1CF a OK1RI
  • Sobota: 12:30-13:00, klubovna č. 7: Setkání příznivců OKDXF nadace, povede Slávek OK1TN
  • Sobota: 13:30-15:30, klubovna č. 7: 1. Mimořádné události, IZS a radioamatéři 2. APRS a jeho praktické využití – Workshop zaměřený na možnost spolupráce radioamatérů a profesionálních složek při mimorádných událostech. První částí bude seznámení s IZS (Integrovný Záchranný Systém) jeho strukturou a komunikačními prostředky, v druhé části pak zmapování technologií a prostředků kterými by radioamatéři mohli přispět.
  • Sobota: 11:30-13:00, klubovna č. 3: Setkání YL kroužku, povede Jana OK2MAJ
  • Sobota: 09:00-11:00, klubovna č. 3: RADA SysOpů, Ing. František Janda OK1HH

KULTURNÍ DŮM – MALÝ SÁL

  • Sobota: 10:00-11:30 – DELTA KROUŽEK, Milan Skřivanec OK1JMS
  • Sobota: 11:30-13:00 – Schůzka VRK, Jan Čermák OK2BIU

KULTURNÍ DŮM – VELKÝ SÁL

  • Sobota: 10:00-11:00, ve velkém sále KD předávání cen v CB soutěžích, pořadatel Jan Šimek CB klub Česká Lípa
  • Sobota: „TX3A – Chesterfield Islands“ Tradiční DX prezentace – 14:00-15:30, moderuje HA7RY, HA5X a OK1RI
  • Sobota: „WRTC 2010“ po skončení prezentace HA7RY – 15:30-16:30, moderuje OM3BH

PROSTRANSTVÍ PŘED SPORTOVNÍ HALOU

  • Informační stánek ČTU. Možnost přeměření radiostanic.

SPORTOVNÍ HALA

  • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou.
  • Informační stánek OK1KHL, rozhlas, pořadatelé – 7:00-18:00, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku, prodej knížek „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“.
  • Pro letošní rok „drobná vojenská technika“ – výstava ve sportovní hale – nářaďovna levá strana – od 11:00, Václav Busta OK1MWA a sbírka zajímavých telefonních karet Luboše Cinkana.
  • Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale. Provoz bude předváděn vždy v lichou hodinu v pátek 9:00-18:00 a v sobotu 9:00-11:00. Garantem této akce je Béda Jánský OK1DOZ.
  • Vysílací středisko OK1KHL – ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách – Petr Boháček OK1BOA, ukázka zařízení a provoz APRS – Libor OK1ALX, 9:00 – 18:00, nářaďovna pravá strana.
  • Stánek pro CB, Mirka 42, Dan Kopidlno, 8:00-18:00, sportovní hala.

BLEŠÍ TRH V ŠATNÁCH SPORTOVNÍ HALY

  • Bleší trh pro prodejce, kteří nechtějí být vydáni napospas rozmarům počasí. Stůl stojí 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly.

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • Airsoftová střelnice, David Vopršál, 10:00-16:00 v areálu.

PREZENTAČNÍ STÁNKY RADIOKLUBŮ

  • Český radioklub
  • Slovenský zvaz rádioamatérov
  • Hrvatski radioamaterski savez
  • Polski Zwiazek Krotkofalowcow
  • ÖVSV. Rakouský radioklub
  • ČAV – Jan Švarc OK1UU
  • Radioklub OK1KHL Holice

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY

ELIX spol. s r.o.
Klapkova 48, Praha 8
L.Mladenov, 284 680 695
elix@elix.cz
http://www.elix.cz/
prodej amatérských radiostanic, CB, antén a ostatní příslušenství, přehledové přijímače a fotovoltické panely

GM Electronic Praha s.r.o
Karel Vašíček
maloprodejna Brno
Koliště 9, 602 00 Brno
tel.: 545 240 278
e-mail: karel.vasicek@gme.cz

AMARO
Karlovo náměstí, Praha
Petr Havliš OK1PFM, 257 317 310
pe@aradio.cz
http://www.aradio.cz/
časopis pro elektroniku, radiotechniku a amatérské vysílání

BEN technická literatura s.r.o.
Věšínova 140/5, Praha 10
Libor Kubica, tel: 274 816 162
redakce@ben.cz
http://www.ben.cz/
nakladatelství technické literatury

ALLAMAT Electronic s.r.o.
Pražská 27, Dobříš
info@allamat.cz
http://www.allamat.cz/
Radioamatérský a CB sortiment

MASTRANT.
Vlastina 23, Praha 6
pí. Jana Malurová, tel:777 079 591
info@mastrant.cz
http://www.mastrant.com/
speciální nekovová lanka pro kotvení stožárů a jiných konstrukcí

DD Amtek s.r.o.
Bubenská 14/242, Praha 7
Ing. Petr Douděra, 224 312 588
http://www.ddamtek.cz/
radiostanice, antény, YAESU-Vertex

ELLI Print s.r.o.
nám. Republiky 101, Dvůr Králové n/L.
Luboš Volf, 603 548 546
volf@elli.cz
tisk QSL lístků

ing. Petr Špína – Radiopoint
Šachetní 302, Příbram 5
ing. Petr Špína, 604 576 097
servis@radiopoint.cz
Servis radiostanic, prodej radiostanic a příslušenství.
Na našem stánku bude možnost přemněření radiostanic pomocí radiotesteru Rohde a Schwarz a tisk měřícího protokolu.

VARVAcom
Doudlevecká 7, Plzeň
J.Varvařovský, 606 202 313
obchod@varvacom.cz
http://www.varvacom.cz/
Radiostanice, VF a TV technika, baterie, akumulátory

HCS komunikační systémy
Na Šabatce 4, Praha
Ing. Miloslav Hakr OK1VUM, 777 144 300
mail@hcsradio.cz
http://www.hcsradio.cz/
prodej radiostanic, především značky ICOM

BV elektronik
Puškinova 639, Holice v Č. 534 01
info@bvelektronik.cz
http://www.bvelektronik.cz/
vývoj a výroba transformátorů a ostatních vinutých dílů

B plus TV a.s. Klímkovice
Aktuálne informácie na: http://www.ok1khl.com/index.php

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x