Mikrohullámú versenyzés 2012

Az OM3AU Emlékhely dátumával párhuzamosan, vagyis 2.-3.június 2012 tól től 14.00 tedd 14.00 KI, Mikrohullámú versenyeket is tartanak. Zenekarokban versenyez od 1,3GHz do 76GHz v kategóriách SO a MO módmi CW a FONE.

Verseny kód: RS(T) + a kapcsolat sorozatszáma 001 + WW lokátor. Egy kilométer áthidalott távolság egyenlő 1 hogy. A saját kis lokátortéren lévő állomáshoz való kapcsolódást számba veszik 1 bod a celkový výsledok je určený súčtom bodov za spojenia.

Súťažný denník sa posiela výhradne v elektronickej forme vo formáte EDI. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

Po 14-tich dňoch po pretekoch vyhodnocovateľ zverejní všetky prijaté súťažné denníky na internete. Zverejnené nebudú len denníky staníc, ktoré pri posielaní súťažného denníka vyjadria svoj nesúhlas so zverejnením.

Más esetekben a VHF versenyek és versenyek általános feltételei érvényesek.

Prehľad zaregistrovaných kót nájdete .: A TI :.. Avízo môžete zanechať .: A TI :..

0 0 hangok
Cikkértékelés
Beállít
Riasztások beállítása
vendég
0 Hozzászólások
Visszajelzés beszúrva
Az összes megjegyzés megtekintése
0
Örömmel vesszük észrevételeit, Kérem, megjegyzés!x