IARU HF World Championship Contest 2013

IARU HF World Championship Contest sa koná 13. – 14.júla 2013 od 12.00 do 12.00 UT v pásmach 160, 80, 40, 20, 15 a 10m fónicky/CW/MIX. V pretekoch je možné pracovať bez prestávky, t.j. 24 hodín. Skrátené propozície IARU HF World Championship Contest-u 2013:

Kategórie:
Single Op (jedna osoba obsluhuje rádiostanicu a všetky ďalšie zariadenia, využívanie DX clustra alebo podobnej siete je zakázané):

 • iba fone – QRP, Low a High Power
 • iba CW – QRP, Low a High Power
 • MIX – QRP, Low a High Power

Multi Op (viac operátorov, jeden vysielač):

 • iba MIX
 • platí 10-minútové pravidlo pri zmene módu alebo pásma
 • iba jeden vysielaný signál v rovnakom čase, nie je povolené využívať druhé zariadenie ako násobičové pracovisko

IARU HQ stanice:

 • jeden vysielaný signál v danom pásme a móde (160CW, 160FONE, 80CW, 80SSB, atď.)
 • všetky stanice podieľajúce sa na prevádzke HQ stanice sa musia nachádzať v rovnakej ITU zóne

Vymieňaný kód:

 • IARU HQ stanice vysielajú report a oficiálnu skratku organizácie. Klubová stanica sekretariátu IARU NU1AW sa počíta ako HQ stanica. Členovia administratívneho výboru IARU a regionálnej exekutívy IARU dávajú skratku AC, resp. R1, R2, R3
 • ostatné stanice vysielajú report a číslo ITU zóny
 • kompletne vymenený kód musí byť zapísaný v denníku pri platnom QSO

Platné spojenie:

 • jednou stanicou je možné nadviazať jedno spojenie v každom móde a pásme, napr. Platné QSO na 20m CW aj 20m SSB
 • súťažiaci sú povinní dodržiavať miestne predpisy, a to aj v prípade, že by ich voči iným súťažiacim znevýhodňovali
 • je zakázaný selfspotting, ako aj dohadovanie spojeni akýmkoľvek druhom nerádioamatérskeho spojenia (napr. telefonicky či Internetom)

Bodovanie:

 • spojenie vo vlastnej ITU zóne, ako aj HQ stanicou alebo predstaviteľa IARU sa hodnotí 1 bodom
 • spojenie v rámci jednej ITU zóny, ale rozdielnom kontinente sa hodnotí 1 bodom
 • spojenie v rámci vlastného kontinentu, ale inej ITU zóny sa hodnotí 3 bodmi
 • spojenie na iný kontinent a zároveň inú ITU zónu sa hodnotí 5 bodmi

Násobiče:

 • celkový počet ITU zón s ktorými bolo pracované plus počet HQ staníc z každého pásma (nie módu). Predstavitelia IARU reprzenetujú štyri možné násobiče.
 • HQ stanice a predstavitelia IARU neplatia ako zónové násobiče

Výsledok:
Celkový počet bodov je určený násobkom bodov za spojenia a počtom násobičov

Denníky:
Denník je potrebné odoslať do 30 dní od pretekov (13.augusta 2013). Emailom ako príloha vo formáte Cabrillo (súbor musí byť pomenovaný podľa značky) pričom aj v predmete emailu musí byť napísaná značka. Adresa je: IARUHF@iaru.org .

Denníky na 3,5” diskete sa zasielajú na adresu: IARU HF Championship, IARU International Secretariat, Box 310905, Newington, CT 06111-0905 USA.

Papierové denníky s chronologickým zápisom spojení musia mať vyznačené násobiče a pri viac ako 500 spojeniach aj tzv. dupesheet. Adresa je: IARU International Secretariat, Box 310905, Newington, CT 06111-0905 USA

Kompletné znenie propozícii IARU HF Championship 2013 nájdete na www.arrl.org

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x