CTCSS – Sistema di squelch codificato a tono continuo

CTCSS (Sistema di squelch codificato a tono continuo) je pojem, ktorý sa v rádioamatérskej praxi vyskytuje čoraz častejšie. V profesionálnej praxi sa používa tiež skratka PL (Private Line, Motorola) alebo Chanel Guard (GE/Ericsson). Slúži na rozlišovanie žiadúcich a nežiadúcich signálov na frekvencii. Princíp je nasledovný: vo vysielači sa k modulačnému signálu sa pridáva zvolený subtón nízkej úrovne. Za detektorom v prijímači je obvod, ktorý analyzuje práve prítomnosť tohto subtónu, ak ho nájde, signál sa dostane cez squelch do NF zosilňovača, kde sa zosilní na úroveň potrebnú pre reproduktor. Subtón pritom nie je počuteľný, pretože jeho úroveň na vysielacej strane je veľmi nízka a navyše pred NF zosilňovačom je ešte zaradená horná priepusť, ktorá tieto subtóny účinne potláča.
Modulačný zdvih subtónov v úzkopásmovom FM vysielači je približne nastavený na +/-0,4 a 0,8 kHz, pričom modulačný zdvih hlasu je približne 5 kHz. Frekvencie subtónov sú od 67,0 fare 254,1 Hz a ich presnosť musí byť +/-0,5 Hz.

Význam CTCSS v praktickej prevádzke je mnohorakýod simplexných spojení až po crossband prevádzku cez satelitný transpondér.

Pri simplexnej prevádzke si skupina užívateľov nastaví rovnaký subtón a vysielanie iných rádioamatérov na rovnakej frekvencii nemusia počúvať (ak si nenastavia rovnaký subtón). Pri vysielaní však platia pravidlá o vzájomnej interferencii ako pri každej FM prevádzke.

V prevádzačovej technike sa CTCSS dá použiť dvojakým spôsobom. Ak prevádzačovej lokalite vzrastie nežiadúce rušenie, ktoré náhodne aktivuje prevádzač, obsluha je nútená pri bežnom squelchi nastaviť vyššiu úroveň, čím síce zabránia nechceným aktiváciám prevádzača, ale aj užívatelia so slabším signálom musia zvýšiť ERP (efektívny vyžiarený výkon), aby mohli naďalej cez prevádzač pracovať.

Výhodnejšia je kombinácia klasického squelchu s CTCSS. Signály bez CTCSS bude vyhodnocovať klasický squelch podľa sily signálu, pričom citlivosť môže byť nastavená napríklad na 3uV, kým signály s CTCSS subtónom dekodér pri plnej citlivosti prevádzačanapríklad 0,4uV.

Druhou možnosťou je, aby samotný prevádzač vysielal signál s CTCSS. Výhodné je to v oblastiach, kde užívateľ má na rovnakej frekvencii dva alebo viac prevádzačov. Takto si môže pri príjme vybrať ten, o ktorý má záujem.

Systém CTCSS nedokáže blokovať interferujúce signály privádzané do prijímača spolu so žiadúcim signálom obsahujúcim CTCSS subtón. Tak aj zdanlivo nečitateľná zmes signálov môže prejsť CTCSS systémomale len ak sa v nej vyskytuje subtón, ktorý dokážu obvody vyhodnotiť.

Satelitné transpondéry s výhodou využívajú aktiváciu CTCSS, čím sa dosahuje nezanedbateľná energetická úspora. Vysielač transpondéra sa zapne len v prípade, že na vstup je privádzaný užitočný signál. To umožňuje využiť plnú citlivosť transpondéra a zároveň minimalizuje možnosť, aby bol zapnutý jeho vysielač rušivými signálmi.

Takmer všetky dnešné FM zariadenia sú vybavené CTCSS enkodérom. Dekodér je možné dokúpiť ako doplnok, ale objavujú sa aj zariadenia plne vybavené CTCSS. Niektoré tiež dokážu hľadať v signále CTCSS subtóny a ich prítomnosť zobraziť.

Maggiori informazioni possono essere trovate su:
www.directcon.net/pacres/ctcss.htm
www.bloomfield-family.org/HamClasses/CTCSS.pdf
www.eecis.udel.edu/~dra/pl.html
www.panix.com/~clay/scanning/index.cgi?pl-tones
florida-repeaters.org/ctcss.htm

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X