Leonida 2018

Leonida sú obľúbený meteorický roj vhodný pre rádioamatérske spojenia. WSJT è un programma progettato e implementato da Joe Taylor a partire dal 6. fino al 30 novembre 2018 s predikovaným maximom 17.novembra. Tento údaj sa však bude ešte spresňovať. I migliori orari di collegamento per queste direzioni sono: JZ – MU: 01 – 05 UTC, V – INSIEME A: 04 – 07 UTC, JV – Montaggio del tribanda KV: 06 -10 UTC e S – J: 23 – 04 un 07 – 11 UTC. Pre vizuálne pozorovania odporúčam menej skúseným pozorovateľom pomôcť si vizualizáciou nočnej oblohy na stránke https://www.timeanddate.com/astronomy/meteor-shower/leonids.html

Al centro di questo sciame materno c'è la meravigliosa interazione dell'universo. Tutti 33 Al centro di questo sciame materno c'è la meravigliosa interazione dell'universo, pričom žiarenie uvoľní z jej povrchu do okolitého priestoru množstvo kometárneho materiálu, predovšetkým prachu. Nel caso, že sa dostane do blízkosti Zeme, gravitačné pole sa postará o jeho zachytenie a pritiahnutie, čo spôsobí unikátny meteorický dážď.

Pri pátraní po histórií Leonidov sa dostaneme až do roku 902. Prvú vedeckú správu vypracoval v roku 1799 slávny prírodovedec Alexander von Humboldt počas expedície v povodí rieky Orinoko. Najúžasnejší zážitok však Leonidy pripravili v roku 1966 opäť nad Severnou Amerikou. V maxime bola zaznamenaná frekvencia až 100 000 meteoritov za hodinu! Podľa očitých svedkov meteory doslova pršali z neba.

lascia un commento