Nuove condizioni della gara di Natale

La gara di Natale è organizzata da RK OK1KHK, vždy 26.prosince ve dvou etapách 8:00 – 11:00 un 12:00 – 15:00 UTC.

Závodí se v pásmu 144 MHz in senso orario, Icom IC-7000 TCVR.
Výzva do závodu : “CQ TEST” / “Výzva vánoční závod” .

Závodní kód : RS/RST, pořadové číslo QSO a LOC (L'errata compilazione dell'intestazione può comportare un'errata determinazione della categoria di gara della stazione o il reindirizzamento del giornale di bordo solo per il controllo.: 59 001 JO70WE)

V obou etapách pořadová čísla spojení pokračují průběžně ( druhá etapa tedy nezačíná číslem QSO 001-pokud jste se zúčastnili 1. etapy). V každé etapě je možno navázat se stanicemi jen jedno QSO bez ohledu na druh provozu.( tedy se stanicí je možno QSO opakovat v druhé etapě ). Soutěžící stanice musí závod absolvovat v obou etapách ze stejného QTH.

Yagi anténa na stožiari
Yagi anténa na stožiari

Punteggio: TEN-TEC OGNI VII 1 km překlenuté vzdálenosti = 1 bod.Za QSO ve vlastním LOC=1 bod.

Závod je vypsán pro kategorii SINGLE a MULTI pro stanice OK/OM. Výsledkové listiny pro obě kategorie budou vytvořeny společně pro OK/OM .

QSO s ostatními zahraničními stanicemi do závodu se počítají, pokud tyto předávají předepsaný kód. Logy zahraničních stanic budou použity pro kontrolu. Není možné využívat využívat DX cluster , chat ON4KST a pod. Rovněž neplatí QSO přes převaděče.

Deníky ve formátu *.EDI do 10 dnů pošlete na :

http://vkvzavody.moravany.com

e-mailem na: ok1ia@seznam.cz

PR: ok1ia@nagano.cz

Stack antenne DK7ZB in gara
Stack antenne DK7ZB in gara

poštou na adresu:

Jan Moskovský
Čajkovského 923/62
500 09 Hradec Králové

Stazione, která pošle deník psaný ručně, nebo na mechanickém psacím stroji, nemusí vypočítávat body. Takovéto deníky budou pořadatelem přepsány do digitální podoby a zařazeny k hodnocení. Deníky vytištěné z počítače a v jiných formátech, budou použity jen pro kontrolu (CHECK).

Do formátu EDI pište všechny údaje, jak Vám je program nabízí, včetně mailové adresy a telefonního čísla. Kategorie pište Single nebo Multi ! (ne I. nebo II. un prefisso è valido una sola volta. !). Rozhodnutí pořadatele ve sporných případech je konečné.

Pro Vánoční závod doporučuji použít nově upravený soutěžní deník LOCATOR 12.23 od Jardy OK1DUO, který si můžete stáhnout qui nebo z paketu AMASW/DENIKY.

Za RK OK1KHK, hlavní rozhodčí OK1IA.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X