Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore

 • Data della gara: Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore, UTC 1200 Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore – 1200 Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore
  (13.-14. 11. 2010, 12.-13. 11. 2011)
 • Tipo di operazione: CW
 • bande: 1.8 a 28 MHz, mimo pásma WARC
 • categoria:
  1. Un operatore – všechna pásma, potere di 1500 W (SOAB HP)
  2. Un operatore – všechna pásma, potere di 100 W (SOAB LP)
  3. Un operatore – una banda, potere di 1500 W (SOSB HP)
  4. Un operatore – una banda, potere di 100 W (SOSB LP)
  5. Un operatore – QRP (potere di 5 W, Se il diario ne contiene più di)
  6. Více operátorů, un trasmettitore (SM) – všechna pásma, výkon dle povolovacích podmínek
  7. Posluchači (SWL)

  Využití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Jeden operátor se může přihlásit do více kategorií a) – e) (tedy např. současně SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba práce na jednom pásmu je 10 minuti. Rychlá změna pásma za účelem získání nového násobiče je dovolena (tzn. při navazování spojení na pásmu A je možné udělat násobič na pásmu B a vrátit se zpět na pásmo A).

 • Navazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi mimo OK/OL/OM. Stanice mimo OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí je platné pouze jednou na každém pásmu.
 • Předávaný kód: OK/OL/OM: RST + emblema del distretto (per esempio. 599 BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + numero di serie iniziale della connessione 001.
 • moltiplicatori: OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na každém pásmu zvlášť. Stanice mimo OK/OL/OM: okresy na každém pásmu zvlášť.
 • Corpo za QSO: OK/OL/OM: EU = 1 Quello, mimo EU = 3 corpo, EU stanice: 1 Quello, stanice mimo EU: 3 corpo.
 • Risultato: Celkový výsledek je součin celkového počtu bodů a celkového počtu násobičů.
 • Pravidla pro posluchače: Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu započítat pouze jednou. Per ogni QSO debitamente registrato (dato, UTC, zona, segno della stazione, inviato codice gara e bollo stazione) su ogni banda conta 1 Quello (poslouchaná stanice je na stejném kontinentu, jako posluchač), risp. 3 corpo (poslouchaná stanice je na jiném kontinentu, než posluchač). Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobičev daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 4 corpo (3+1) a až 2 moltiplicatori. SWL z území OK a OM si započítávají body za poslech všech stanic, ostatní SWL pouze body za poslech stanic OK/OL/OM. Násobiče pro SWL z území OK a OM jsou prefixy stanic mimo OK/OL/OM a okresy stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma. Násobiče pro SWL mimo území OK a OM jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém pásmu zvlášť.
 • N1MM log pre contest
  N1MM log pre contesty

  diari:

  1. Všechny deníky mají obsahovat tyto informace: dato, UTC, zona, segno della stazione di banco, codice trasmesso, přijatý kód, nuovo moltiplicatore, body za každé QSO. Gli studenti scrivono la data, UTC, zona, značka poslouchané stanice, codice inviato, segno della stazione di banco, corpo, nuovo moltiplicatore. Pokud je deník posílán v elektronické podobě, není třeba mít v deníku vyznačená opakovaná QSO, body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek.
  2. Spojení by měla být seřazeny chronologicky, Le stazioni con un operatore possono lavorare al massimo. U všepásmové kategorie se posílá jeden deník ze všech pásem. Jednopásmové kategorie posílají pro každé pásmo samostatný deník. Pokud je deník posílán v elektronické podobě, posílá se vždy jen jeden deník se všemi QSO ze všech pásem a v sumáři se zřetelně vyjádří, do kterých kategorií se účastník přihlašuje. V denících formátu Cabrillo se kategorie píší do jednoho řádku a oddělují čárkou (per esempio. “CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP 10M HIGH”)podrobné instrukce zde.
  3. Sumář by měl být součástí každého deníku a obsahovat všechny odpovídající údaje potřebné pro výpočet konečného výsledku (není nutné u elektronických deníků), popis zařízení, použitý výkon, jméno, adresu pro korespondenci (nestačí jen e-mail) a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu. Pokud je deník posílán na disketě, přikládá se i papírový sumář.
  4. Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový soubor. Deník by měl být ve standardizovaném formátu Cabrillo, je však možné poslat i deník v jiném ASCII formátu. Soubory je třeba pojmenovat podle značky požité v závodě, per esempio. OL5Y.CBR (Cabrillo), OL5Y.DAT (N6TR), OL5Y.ALL (CQ WW SSB Anticipo del concorso), OL5Y.PRN (N / A), OL5Y.LOG (Funzionerà con una o due stazioni in parallelo, se possibile) a podobně. Sumář (není třeba při použití formátu Cabrillo) se pojmenuje např. OL5Y.SUM. Elektronický deník v jakémkoli formátu je vždy lepší, než papírový!
  5. Adresa pro zasílání: Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore, RK, P.O. Scatola 69, 113 27 Praga 1. E-mail: okomdx@crk.cz. Velmi doporučujeme poslání deníků elektronickou poštoudošlé e-maily budou automaticky potvrzovány, odesílatelé budou průběžně informováni o průběhu vyhodnocování a obdrží výsledek kontroly svého deníku. Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód) a nezapomeňte uvést použitou volací značku vPředmětuzprávy!
  6. Uzávěrka: Všechny deníky musí být odeslány do 1. 12. daného roku.
  7. Domácí WWW stránka: okomdx.crk.cz
  8. Programy přímo podporující OK/OM DX Contest jsou:

   případně i jiné a použít nastavení pro WPX (pro OK/OL/OM stanice) nebo IARU HF Championship (mimo OK/OL/OM) – elektronický deník NEMUSÍ mít vyznačené body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek.

 • posta telegrafica
  posta telegrafica

  Sanzioni: Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné značky, špatné přijaté kódy) a QSO, která nejsou v deníku protistanice, nebudou započítána. Za každé spojení obsahující chybu ve značce nebo které se nevyskytuje v deníku protistanice bude odečteno stejné množství bodů získaných započtením chybného QSO (nikoli násobiče). 10% a více chybných spojení může být důvodem k tomu, že stanice nebude zařazena do hodnocení.

 • Pořadí, diplomy a ceny: Účastníci jsou hodnoceni ve třech divizíchOK/OM, ME, DX. V každé divizi bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. Diplom obdrží všechny stanice umístěné v první polovině každé kategorie. Ze všech stanic bude navíc vylosováno 10 účastníků, kteří obdrží tričko s motivem závodu. Kromě toho mohou obdržet vítězové různých kategorií plaketu, pokud naváží alespoň 73 QSO v jednopásmové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kategorii. Una stazione può ricevere al massimo una targa in un dato anno, e quello per le categorie, ve které dosáhla nejvíce bodů. Seznam plaket a příslušných sponzorů je uveden v příloze podmínek závodu a je průběžně aktualizován okomdx.crk.cz. Stále je mnoho kategorií, které hledají své sponzory! V případě zájmu pomoci podpořit tento závod se obraťte na soutěžní komisi (e-mail: okomdxc@crk.cz).
 • Diskvalifikace: Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.
 • Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná. Pořadatelem závodu je Český radioklub.
 • placche: si svolge quest'annoPrimavera: http://okomdx.crk.cz/ok.html
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
1 Commento
Il più vecchio
L'ultimo I più votati
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
rintracciare
1 FT-8 su notebook OM1MJ

[…] jsem řešil nedoruzumění s nedoručením plakety za loňský OK-OM DX CW contest, samozřejmě všechny plakety jsou připravené a vyrobenébohužel se stalo, vzhledem k […]

1
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X