Prima ricevuta EME su OK2AB 25.5.2020

video, kde je zachytená sporadika na 144MHz zo dňa 25.5.2020 ako to počuje TA7OM z lokatoru KN80XX. Ja som ho tiež robil a mnoho ďalších hamov z OM napr. aj Milan OM5KM, OM3CQF, OM3TIX…. Je to vzdialenosť odo mňa 1767km. Použil som TCVR IC910H, mal som výkon necelých 50W a anténu iba 2ele yagi na ráme kuchynského okna.

TU 73 de Laco OM5LD