Incontro TATRA 2020 è annullato a causa del coronavirus

Siamo spiacenti di annunciare, che il meeting radioamatoriale TATRA di quest'anno, che doveva tenersi il terzo fine settimana di novembre, sa v tomto roku neuskutoční. Rozhodlo o tom prezídium SZR po zvážení súčasnej situácie s pandémiou Covid-19.

Situácia momentálne nie je dobrá, štát opäť zavádza obmedzenia, a nikto nevie čo bude v novembri. Vzhľadom na náročnosť organizačných príprav sme museli rozhodnutie prijať už teraz. Ho ricevuto una e-mail con un contributo da Mira OM3CKU, že to prijmete s pochopením aj s ohľadom na to, že väčšina účastníkov sa vekovo blíži alebo už je v rizikovej skupine a urobiť zo stretnutia zdroj nákazy je to posledné, čo by sme chceli.

Speriamo, že o rok sa situácia natoľko zlepší, že sa v Poprade stretneme tak ako po minulé roky.

Primavera: OM3EI romano, radioamatore.sk