Memoriál OTC SARA (CW) 2020

V nedeľu 13. septembra 2020 ráno o 08,00 hod sa bude konať jesenná telegrafná časť Memoriálu OTC SARA. Sú to len hodinové preteky, spomienka na našich priateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Dajte to vedieť ostatným, nech si spomenú aspoň účasťou v pretekoch!

Ako novinka je možnosť posielania hlásenia cez webový formulár, ktorý bude dostupný ihneď po ukončení pretekov po dobu 20 dní.

Potrebné údaje pre webový formulár:

  • Volacia značka
  • Kategória
  • Členské číslo (ak je)
  • Počet opakovaných spojení
  • Počet spojení s členmi OTC
  • Počet spojení s nečlenmi
  • Čas s OM9OT (UTC, ak je)