KV Medzinárodný pretek „Jarný šprint“ s malým výkonom

Blíži sa ďalší ročník tohto preteku, ktorý sa konáva každoročne na Veľkonočný pondelok. Keď sme pre ôsmimy rokmi pretek uviedli na svetovú scénu mal velký úspech v zahraničí kvôli svojim zaujímavým podmienkam, dňu a času kedy sa konáva. Prišli dokonca návrhy aby sa konal dva krát do roka, na jar a na jeseň. Aj napriek širokej propagácii v slovenskej rádioamatérskej tlači a v časopise Rádiožurnál, veľa slovenských rádioamatérov o ňom ešte nevie, ako som vyrozumel pri osob-ných rozhovoroch. Nie je preto divu že zahraničný účastníci sa v denníkoch sťažujú na to, že v preteku ja málo slovenských staníc. Podmienky preteku sú novinkou v tom znení, že do preteku sa rátajú aj spojenia so stanicami ktoré sa priamo preteku nezúčastňujú. Takže keď momentálne nepočujeme stanice priamo zainteresované v preteku, nadväzujeme spojenia aj s inými stanicami. Získame tak body za spojenie a násobič za prefix a možno aj ďalší násobič v podobe Lokátoru ak ho protistanica vie. Pri takýchto spojeniach im vždy poviem že idem pretek Jarný šprint a poďaku-jem sa za ich príspevok do môjho výsledku. Je to kľudný pretek bez naháňačky a vzájomného ruše-nia, nakoľko väčšina výkových kategóríí je nízkowatová. Účasťou v preteku dokážeme, že aj s malými výkonmi a s jednoduchým zariadením sa dá urobiť veľa zaujímavých spojení bez veľkého vzájomného rušenia, že reprezentujeme svoju rádioamatérsku organizáciu SARA, svoj slovenský národ, a hlavne seba, keď svojim úsilým, zručnosťou a húževnatosťou dosiahneme dobré výsledky v prevádzke s malým výkom QRP.
Až doteraz sme mali pásma pre tento pretek na Veľkonočný pondelok sami pre seba. Naraz však tento deň pre pretek objavilo niekoľko ďalších organizátorov pretekov a strácame tak jednu z výhod ktoré sme doteraz mali. Škoda že sme to zatiaľ nevyužili v náš prospech.

Diplomy za umiestnenie v preteku mali až do roku 2005 veľkosť A4. Teraz tlčíme diplomy veľkosti A5 a každý rok bude na diplome fotografia hlavného mesta štátu alebo krajiny odkiaľ pochádzajú účastníci tohto preteku. V r.2006 to bola Bratislava. v r. 2007 Praha.

Najbližší pretek JŠ sa koná za dva týždne na Veľkonočný pondelok 24.marca 2008. Srdečne vás všetkých pozývam do tohto preteku v mene SZR a a v mene rádioklubu Vrútky OM3KFV. Ďalšie podrobnosti o tomto preteku najdete na tabuli SZR na počítačovej sieti Internet (hamradio.sk) alebo (cq sk ) a v časopise Rádiožurnál. Podrobnosti o tomto preteku nájdete aj na mnohých iných zná-mych svetových pretekových internetových tabuliach.ako aj v rôznych zahraničných rádioamatér-skych časopisoch.

Prosím všetkých tých ktorí majú prístup na Internet a tých, ktorí odoberajú časopis Rádiožurnál, aby upozornili na tento pretek tých ostatných, čo to nemajú.

Alex OM6SA

Pridaj komentár