Memoriál OK1WC

Pro připomenutí dobrého člověka a vynikajícího radioamatéra Františka Duška, OK1WC se pořádá tento závod.

Pravidla závodu

Termín: První sobota v dubnu, (4/4/2009, 3/4/2010, 2/4/2011, 7/4/2012…) ve dvou etapách:
1. etapa: od 07:00 do 07:59 UTC (09:00 do 09:59 SELČ)
2. etapa: od 08:00 do 08:59 UTC (10:00 do 10:59 SELČ]

Pásma: 3,5 a 7 MHz (CW 3520 až 3560 kHz, 7010-7035 kHz, SSB 3700-3770 kHz, 7080-7200 kHz)

Druh provozu: CW, MIXED (CW+SSB)

Operátor:
SINGLE OP MULTI OP – MULTI TX (stanice smí současně vysílat libovolný počet signálů)

Výkon: HIGH (výkon nad 100W), LOW (výkon do 100 W), QRP (výkon do 5 W) Vysílač: ONE, MULTI (pouze v kategorii MULTI OP – MULTI TX), SWL

DX cluster: Použití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Přechody z pásma na pásmo nejsou omezeny.
Kód: RS(T) + pořadové číslo spojení počínaje 001, spojení se číslují v každé etapě zvlášť nebo průběžně v obou etapách podle volby operátora. Násobiče: Poslední písmeno suffixu protistanice (např. OK1NE platí jako E nebo OK5E/M platí rovněž jako E). Násobiče se počítají na každém pásmu v každé etapě pro každý druh provozu zvlášť.

Body: 1 QSO = 1 bod.
Spojení se počítají na každém pásmu v každé etapě pro každý druh provozu zvlášť.

Spojení se stejnou stanicí je možno navázat na každém pásmu v každé etapě jednou každým druhem provozu. To znamená, že v kategorii CW lze s jednou stanicí navázat v průběhu závodu až 4 soutěžní spojení, v kategorii MIXED až 8 soutěžních spojení.

Výsledek: Součet bodů, dosažených v obou etapách se vynásobí součtem násobičů z obou etap.

SWL: Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu v každé etapě každým druhem provozu započítat pouze jednou. Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, pásmo, značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice) na každém pásmu se počítá 1 bod. Násobičem je poslední písmeno suffixu odposlechnuté stanice. Body a násobiče se započítávají analogicky, jako u vysílacích stanic, celkový výsledek se rovněž počítá stejným způsobem.

Hlášení
Účastník závodu, který si přeje být hodnocen, zašle v termínu do 14 dnů po ukončení závodu hlášení. Hlášení se zasílá pomocí interaktivního formuláře na webu http://www.hamradio.cz/ok1wc/, e-mailem nebo poštou na adresu pořadatele. Zasláním hlášení účastník prohlašuje na svou čest, že souhlasí s těmito pravidly závodu, že je při závodě dodržel, že při závodě dodržel platné předpisy pro provoz své amatérské stanice, že dodržel zásady ham spiritu a že v případě sporu uzná rozhodnutí pořadatele.

Hlášení obsahuje:
– Datum závodu (stačí ročník)
– Značka stanice použitá v závodě
– Vlastní adresa – e-mail nebo telefon pro řešení nejasností
– Poštovní adresa. Bez uvedení poštovní adresy nelze stanici zaslat případný diplom za umístění v závodě.
– Soutěžní kategorie (SINGLE/MULTI; CW/MIXED; LOW/QRP/SWL). Pokud není některý údaj uveden, doplní ho pořadatel příslušným údajem z řady: MULTI; MIXED; HIGH/SWL.
– Počty bodů pro každou etapu zvlášť a součet bodů za obě etapy.
– Počty násobičů pro každou etapu zvlášť a součet násobičů za obě etapy.
– Celkový výsledek (součet bodů, násobený součtem násobičů – body i násobiče z obou pásem se sčítají za obě etapy a za všechny druhy provozu)
– Hlášení může obsahovat poznámku v rozsahu do 50 znaků, která stručně charakterizuje použité zařízení, případně operátora [YL, junior, senior (age)]. Dále může být ke hlášení připojen soapbox v rozsahu do 2000 znaků, který může obsahovat libovolné komentáře k závodu.

Stanice, která uvede v hlášení svou e-mailovou adresu obdrží na tuto adresu pro kontrolu počty nahlášených bodů a násobičů.

Deníky
Každý účastník závodu může vystavit svůj deník na webu http://www.hamradio.cz/ok1wc/ (link Deníky – upload). Deníky se zpřístupní ostatním účastníkům závodu až po uzávěrce příjmu hlášení. Vystavený deník musí být v textovém formátu (*.TXT – plain text) nebo ve formátu PDF, soubor nesmí být delší než 50 kB. Doporučuje se použít formátu Cabrillo.

Výsledky
Seznam přijatých hlášení se zveřejňuje průběžně na webu http://www.hamradio.cz/ok1wc/. Dosažené předběžné výsledky se zobrazí až po ukončení příjmu hlášení. Po ukončení příjmu hlášení jsou na tomto webu zveřejněny předběžné výsledky. V době do 1 měsíce po ukončení závodu je možno pořadateli oznámit požadavky na opravu chyb. Pořadatel si může po zpracování hlášení nejpozději do 14 dnů po skončení kola vyžádat zaslání deníku jednak u stanic, které se umístí na prvních třech místech v každé kategorii a ve všech dalších případech, kdy to uzná za nutné. Preferuje se elektronické zaslání deníku. Deník se zasílá v textovém formátu (*.TXT – plain text), pokud možno ve formátu Cabrillo. Pro elektronické zaslání deníku je k disposici upload na webu http://www.hamradio.cz/ok1wc/ nebo lze deník zaslat e-mailem nebo poštou na adresu pořadatele. Neobdrží-li pořadatel vyžádaný deník do 14 dnů ode dne jeho vyžádání, může stanice být vyřazena z hodnocení. Vyžádaný deník musí obsahovat tyto informace: datum, UTC, pásmo, značka protistanice, vyslaný kód, přijatý kód a nový násobič. Duplicitní spojení musí být označena. Posluchači zapisují datum, UTC, pásmo, značku poslouchané stanice, odeslaný kód, značku protistanice, body, nový násobič. Spojení se řadí chronologicky bez ohledu na pásmo.

Penalizace
Nezaslání vyžádaného deníku, zjištění podstatných nesrovnalostí v deníku, porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro vyřazení stanice z hodnocení.

Rozhodnutí pořadatele jsou konečná.

Pořadatelem závodu je OK1NE.
E-mail pořadatele: ok1ne(at)seznam(dot)cz
Adresa pořadatele:
OK1NE, Ing. Julius Reitmayer, U Zámečku 934, 530 03 Pardubice

Sponzoři: Seznam sponzorů je uveřejněn na webu http://www.hamradio.cz/ok1wc/

Ďalšie informácie na https://memorial-ok1wc.cz

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x