IARU HF Wereldkampioenschapswedstrijd 2008

Telegrafische post
Telegrafische post

De IARU HF Wereldkampioenschapswedstrijd vindt plaats 12. – 13.juli- 2008 van 12.00 doen 12.00 UT in bands 160, 80, 40, 20, 15 a 10m fónicky/CW/MIX. V pretekoch je možné pracovať bez prestávky, t.j. 24 uur. Skrátené propozície IARU HF World Championship Contest-u 2008:

Categorieën:
Single Op (jedna osoba obsluhuje rádiostanicu a všetky ďalšie zariadenia, využívanie DX clustra alebo podobnej siete je zakázané):

 • iba fone – QRP, Low a High Power
 • iba CW – QRP, Low a High Power
 • MIX – QRP, Low a High Power

wordt gebruikt voor controle en komt in aanmerking voor het tegenstation (VHF yagi antennes, jeden vysielač):

 • iba MIX
 • platí 10-minútové pravidlo pri zmene módu alebo pásma
 • iba jeden vysielaný signál v rovnakom čase, nie je povolené využívať druhé zariadenie ako násobičové pracovisko

IARU HQ stanice:

 • jeden vysielaný signál v danom pásme a móde (160CW, 160FONE, 80CW, 80SSB, veel radioamateurs zijn geneigd te geloven)
 • všetky stanice podieľajúce sa na prevádzke HQ stanice sa musia nachádzať v rovnakej ITU zóne
N1MM amateurradiolog en Icom TCVR klaar voor wedstrijd
N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu

Code uitgewisseld:

 • IARU HQ stanice vysielajú report a oficiálnu skratku organizácie. Klubová stanica sekretariátu IARU NU1AW sa počíta ako HQ stanica. Členovia administratívneho výboru IARU a regionálnej exekutívy IARU dávajú skratku AC, resp. R1, R2, R3
 • ostatné stanice vysielajú report a číslo ITU zóny
 • kompletne vymenený kód musí byť zapísaný v denníku pri platnom QSO

Platné spojenie:

 • jednou stanicou je možné nadviazať jedno spojenie v každom móde a pásme, bijv.. Platné QSO na 20m CW aj 20m SSB
 • súťažiaci sú povinní dodržiavať miestne predpisy, a to aj v prípade, že by ich voči iným súťažiacim znevýhodňovali
 • je zakázaný selfspotting, ako aj dohadovanie spojeni akýmkoľvek druhom nerádioamatérskeho spojenia (bijv.. telefonicky či Internetom)

Scoren:

 • spojenie vo vlastnej ITU zóne, ako aj HQ stanicou alebo predstaviteľa IARU sa hodnotí 1 bodom
 • spojenie v rámci jednej ITU zóny, ale rozdielnom kontinente sa hodnotí 1 bodom
 • spojenie v rámci vlastného kontinentu, ale inej ITU zóny sa hodnotí 3 bodmi
 • spojenie na iný kontinent a zároveň inú ITU zónu sa hodnotí 5 bodmi

Vermenigvuldigers:

 • celkový počet ITU zón s ktorými bolo pracované plus počet HQ staníc z každého pásma (nie módu). Predstavitelia IARU reprzenetujú štyri možné násobiče.
 • HQ stanice a predstavitelia IARU neplatia ako zónové násobiče

Het resultaat:
Celkový počet bodov je určený násobkom bodov za spojenia a počtom násobičov

Rádioamatérsky kútik hamshack OM3CAF
Rádioamatérsky kútik hamshack OM3CAF

Dagboeken:
Denník je potrebné odoslať do 30 dní od pretekov (12.augustus 2008). Emailom ako príloha vo formáte Cabrillo (súbor musí byť pomenovaný podľa značky) pričom aj v predmete emailu musí byť napísaná značka. Adresa je: IARUHF@iaru.org .

Denníky na 3,5” diskete sa zasielajú na adresu: IARU HF Championship, IARU International Secretariat, Doos 310905, Newington, CT 06111-0905 VS.

Papierové denníky s chronologickým zápisom spojení musia mať vyznačené násobiče a pri viac ako 500 spojeniach aj tzv. dupesheet. Adresa je: IARU International Secretariat, Doos 310905, Newington, CT 06111-0905 VS

Kompletné znenie propozícii IARU HF Championship 2008 is te vinden op www.arrl.org

0 0 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
0 Opmerkingen
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x