Nový maják SR9VHF

Na 144,484 MHz je v prevádzke nový maják SR9VHF z lokátora JN99XP (Lubonń Wielki 1022m ASL). Vysiela do polvlnného dopólu v smere sever-juh výkonom 10W.