Úpravy Nokia PA PCB s 2 x BLF7G22L-130N na 2.4GHz

Jim Smith G7NTG je autorom popisu, ako preladiť komerčný koncový stupeň Nokia s 2 x BLF7G22L-130N na 2.4GHz pre použitie na 2,4 GHz. Na tento frekvencii ho využívajú rádioamatéri ako zosilňovač pre uplink satelitu QO-100. Celý dokument nájdete na http://www.sp5xmu.pl//13cm/Modifications_to_Nokia_PA_with_2xBLF7G22L_G7NTG.pdf