OK-OM DX CW Contest 2014

 • Termín závodu: Druhý celý víkend v listopadu, 8.11. 2014 od 12:00 UTC do 9.11. 2014 11:59 UTC
 • Druh provozu: CW
 • Pásma: 1.8 až 28 MHz, mimo pásma WARC
 • Kategorie:
  1. Jeden operátor – všechna pásma, výkon do 1500 W (SOAB HP)
  2. Jeden operátor – všechna pásma, výkon do 100 W (SOAB LP)
  3. Jeden operátor – jedno pásmo, výkon do 1500 W (SOSB HP)
  4. Jeden operátor – jedno pásmo, výkon do 100 W (SOSB LP)
  5. Jeden operátor – QRP (výkon do 5 W, pouze všechna pásma)
  6. Více operátorů, jeden vysílač (MS) – všechna pásma, výkon dle povolovacích podmínek
  7. Posluchači (SWL)

  Využití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Jeden operátor se může přihlásit do více kategorií a) – e) (tedy např. současně SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba práce na jednom pásmu je 10 minut. Rychlá změna pásma za účelem získání nového násobiče je dovolena (tzn. při navazování spojení na pásmu A je možné udělat násobič na pásmu B a vrátit se zpět na pásmo A).

 • Navazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi mimo OK/OL/OM. Stanice mimo OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí je platné pouze jednou na každém pásmu.
 • Předávaný kód: OK/OL/OM: RST + okresní znak (např. 599 BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + pořadové číslo spojení počínaje 001.
 • Násobiče: OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na každém pásmu zvlášť. Stanice mimo OK/OL/OM: okresy na každém pásmu zvlášť.
 • Body za QSO: OK/OL/OM: EU = 1 bod, mimo EU = 3 body, EU stanice: 1 bod, stanice mimo EU: 3 body.
 • Výsledek: Celkový výsledek je součin celkového počtu bodů a celkového počtu násobičů.
 • Pravidla pro posluchače: Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu započítat pouze jednou. Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, pásmo, značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice) na každém pásmu se počítá 1 bod (poslouchaná stanice je na stejném kontinentu, jako posluchač), resp. 3 body (poslouchaná stanice je na jiném kontinentu, než posluchač). Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče – v daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 4 body (3+1) a až 2 násobiče. SWL z území OK a OM si započítávají body za poslech všech stanic, ostatní SWL pouze body za poslech stanic OK/OL/OM. Násobiče pro SWL z území OK a OM jsou prefixy stanic mimo OK/OL/OM a okresy stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma. Násobiče pro SWL mimo území OK a OM jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém pásmu zvlášť.
 • Deníky: Všechny deníky musí být odeslány do dvou týdnů po závodě, tj. do 24.11. 2013 23:59 UTCI. elektronické deníky
  1. Deníky se přijímají v elektronické podobě pouze přes www rozhraní.
  2. Papírové deníky jsou z hodnocení vyloučeny.
  3. Jediný možný formát deníku je formát Cabrillo
  4. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: datum, UTC, pásmo, značka protistanice, vyslaný kód, přijatý kód. Vysílaný kód (okres) není nutné psát u každého QSO, ale je nutné jej uvést v sumáři (pole SOAPBOX).
  5. Posílá se vždy jen jeden sumární deník, i když se stanice přihlašuje do více jednopásmových kategorií .
  6. Kategorie se vyznačují v hlavičce souboru Cabrillo, a to do jednoho řádku CATEGORY, za sebou, a oddělují se čárkou (např. „CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP 10M HIGH“) podrobné instrukce zde.
  7. W1MK anténa
   W1MK anténa

   Doporučená označení kategorií:
   SINGLE-OP ALL HIGH
   SINGLE-OP 160M HIGH
   SINGLE-OP 80M HIGH
   SINGLE-OP 40M HIGH
   SINGLE-OP 20M HIGH
   SINGLE-OP 15M HIGH
   SINGLE-OP 10M HIGH
   SINGLE-OP ALL LOW
   SINGLE-OP 160M LOW
   SINGLE-OP 80M LOW
   SINGLE-OP 40M LOW
   SINGLE-OP 20M LOW
   SINGLE-OP 15M LOW
   SINGLE-OP 10M LOW
   SINGLE-OP ALL QRP
   MULTI-ONE
   SWL
   CHECKLOG

  8. Programy přímo podporující OK/OM DX Contest jsou:

   V jiných denících doporučujeme použít nastavení pro WPX (pro OK/OL/OM stanice) nebo IARU HF Championship (mimo OK/OL/OM) – elektronický deník NEMUSÍ mít vyznačené body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek.

  Elecraft K1 + Begali Traveller lightUpřesnění pro posluchače

  1. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: datum, UTC, pásmo, značka poslouchané stanice, odeslaný kód, značka protistanice, body, nový násobič.
  2. Sumář by měl být součástí každého deníku (včetně elektronického) a obsahovat tyto údaje pro každé pásmo: počet QSO, počet bodů, počet násobičů. Dále by měl obsahovat kategorie, do kterých se účastník přihlašuje, popis zařízení, jméno, adresu pro písemnou korespondenci, e-mail a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu.
  3. Posluchačský deník je nutno zaslat v elektronické podobě na e-mail okomdxc [zavináč] crk.cz
  4. Dále pro posluchačské deníky platí podmínky dle bodu 11.
 • Pořadí, diplomy a ceny: Účastníci jsou hodnoceni ve třech divizích – OK/OM, EU, DX. V každé divizi bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. Diplom v tisknutelné elektronické podobě je součástí výsledkové listiny. Ze všech stanic bude navíc vylosováno 10 účastníků, kteří obdrží upomínkový předmět.. Kromě toho mohou obdržet vítězové různých kategorií plaketu, pokud naváží alespoň 73 QSO v jednopásmové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kategorii. Jedna stanice může v daném ročníku získat maximálně jednu plaketu, a to za kategorii, ve které dosáhla nejvíce bodů. Seznam plaket a příslušných sponzorů je uveden v příloze podmínek závodu a je průběžně aktualizován okomdx.crk.cz. Stále je mnoho kategorií, které hledají své sponzory! V případě zájmu pomoci podpořit tento závod se obraťte na soutěžní komisi (e-mail: okomdxc [zavináč] crk.cz).
 • Vyřazeni deníku z hodnocení: Deník, který obsahuje víc než 20 procent chybných spojení, může být z hodnocení vyřazen.
 • Diskvalifikace: Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.
 • Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná. Pořadatelem závodu je Český radioklub.
 • Plakety: zde
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x