OM LOW POWER VHF CONTEST 2020

OM LOW POWER VHF CONTEST
1) Slovenský rádioamatérsky portál CQ.sk organizuje QRP preteky na VKV, ktoré sa konajú v nedeľu prvého augustového víkendu (2.8.2020) od 07.00 do 13.00 UTC v pásme 144 MHz.


2) Kategórie:

1. Single aj multi op. − výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stupňa, ľubovoľné QTH


3) Modulácia: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor.


5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód.


6) Bodovanie: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 bod.


7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI podľa bodu 13 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Je potrebné zaslať ho elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty deň po preteku. Adresa: Viliam Petrík, Tatranská Lomnica 193, 059 60 alebo log(@)cq.sk .


8) Kóty na preteky sa neregistrujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť v sieti packet radia a na Internete obsadenie kóty.


9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.7.2011.