OM3AA, SK

So smútkom Vám oznamujeme, že nás 12.11.2020 opustil kamarát, Miloš Jiskra OM3AA. Miloš bol zakladateľom OTC SARA a samozrejme aj jeho dlhoročným členom. Vďaka Milošovi má OTC svoju internetovú stránku https://otc.cq.sk/ , na ktorej si môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov. Miloš bol výborný telegrafista, bol tiež VO klubovej rádiovej stanice OM9OT a aktívny rádioamatér.

Venujte mu prosím tichú spomienku!