GRITTY – freeware RTTY dekodér

Alex VE3NEA je známy už dlhé roky programami pre rádioamatérov. Okrem známych ako sú DX Atlas, CW Skimmer, Ham CAP či Rocky (SDR), je v jeho portfóliu aj mnoho ďalších. Jedným z nich je freeware RTTY dekodér, GRITTY.

Tento program bol vyvinutý pre RTTY Skimmer Server, ale na rozdiel od neho dekóduje stanice v rozsahu 3 kHz privádzané do audiovstupu zvukovej karty. Takto vyzerá jeho použitie v prevádzke:

Zaujímavou funkciou je dekódovanie slabých znakov. Tam, kde algoritmus vyhodnotí signál ako nespoľahlivý sa zobrazí znak svetlou farbou. To nie je vyhodnocované na základe sily signálu, ale predpokladu chyby. To vie napríklad aj skúsený operátor vyhodnotiť v hlave, ale software to robí presnejšie bit po bite pomocou bayesovho vzorca. Ak GRITTY zachytí značku správne, zobrazí sa v schránke značiek. Viac o tom, čo je výhoda tohto programu na GRITTY demo stránke.

Súčasťou GRITTY je aj API interface, ktorý ho umožňuje prepojiť k iným programom. Download je možný zo stránky http://www.dxatlas.com/Gritty/