Dziennik amatorski N1MM dla zaawansowanych

N1MM log, jako uniwersalny dziennik konkursowy, jest stosunkowo trudny do dokładnego skonfigurowania ze względu na jego wszechstronność. Na druhej strane ponúka množstvo užitočných funkcií, ktoré sa oplatí využiť. Nasledujúce tipy zďaleka nevyčerpávajú možnosti N1MM, ale môžu byť inšpiráciou na jeho efektívnejšie využitie.

Dve bandmapy + dve VFO okná

Zobrazenie dvoch bandmáp je užitočné ak chceme mať prehľad o spotoch na rôznych pásmach, np.. 40m do 10m. Ak nastavíme VFO A na 40m a VFO B na 10m, máme okamžitú informáciu o aktivite na tom-ktorom pásme. Aj zobrazenie oboch VFO okien má opodstatnenie – np.. na frekvencii VFO A pracuje operátor na výzvu, kým na frekvencii VFO B sa v pauzách medzi vlastnými výzvami pokúša dovolať inú stanicu. Jej údaje môže mať v tomto okne už zapísané a po dovolaní ich stačí skontrolovať a uložiť.

Vyvolať druhéVFO Bokno a bandmapu v N1MM je možné tak, že je potrebné v menu Config – Konfiguruj porty, Telnet and Other pod záložkou Sprzęt komputerowy (kde sa deklaruje komunikácia s transceiverom) zakliknúť hore prepínač SO2V. To povolí pracovať s dvoma VFO. Následne už len v Entry Window VFO A stlačte klávesu “” a druhé okno sa otvorí. Potom treba v menu Window kliknúť na Bandmap, čo spôsobí aj zobrazenie druhej bandmapy.

Tabuľka pracovísk Zosieťovanie N1MM

Zosieťovanie N1MM v multi kategórii si vyžaduje určité náležitosti. Prvou je, aby na oboch počítačoch bola nainštalovaná rovnaká verzia programu. Druhou, aby všetky počítače boli v rovnakej pracovnej skupine (nastavenie Windows). Následne si na počítačoch otvoríme nový log, zvolíme z ponuky pretek, vypíšeme požadované údaje vrátane multi kategórie.

Po zobrazení logu v menu Config – Edit Station Computer Names vypíšeme tabuľku pracovísk v predpísanom tvare, t.j. číslo pracoviska, jeho pomenovanie a IP adresu/názov počítača. Táto tabuľka musí byť na všetkých počítačoch vypísaná rovnako. Stlačením tlačidla OK údaje uložíme a po zápise na všetkých počítačoch zapneme zosieťovanie v menu Config – Multi-User Mode. Ak máme v okne Info povolené Multi-User Section, mali by sa nám začať objavovať v zozname všetky pracoviská vrátane údajov z nich.

Počítač, ktorý sme zadali v tabuľke ako prvý je hlavný v sieti – z neho sa k ostatným prenášajú DX spoty a taktiež čas.

Problém s presieťovaním môže spôsobiť firewall na niektorom počítači. Pokiaľ komunikácia funguje len čiastočne, zvyčajne sa jedná o chybu v tabuľke pracovísk.

Dziennik komputera umożliwia jednak korzystanie z szeregu funkcji - sprawdzanie, czy nie ma duplikatów połączeń

Nedostatkom N1MM sú slabšie možnosti filtrovania spotov z DX clustra. Riešenie je vo využití externého programu, ktorý dokáže cez virtuálny server na počítači poskytovať N1MM filtrované spoty.

Využiť môžeme napríklad program od VE7CC, v ktorom si nastavíme filtre podľa želania a aktivujeme Telnet na porte 7300 (ak je na danom počítači voľný).

Do súboru clusters.txt dopíšeme na voľný riadok: localhost,127.0.0.1:7300 a po spustení N1MM načítame nový zoznam clustrov File – Import – Import Telnet Clusters. Ak máme VE7CC spustený a pripojený na Dziennik komputera umożliwia jednak korzystanie z szeregu funkcji - sprawdzanie, czy nie ma duplikatów połączeń, môžeme okne Telnet Clusters N1MM vybrať localhost a stlačiť enter. Zadávať svoju značku nie je potrebné.

Automatické prepínanie antén

N1MM umožňuje riadiť elektronický (reléový) przełącznik antenowy. Môžeme tak prepínať antény automaticky pri zmene pásma a taktiež z klávesnice prepnúť na inú anténu v prípade, že máme na dané pásmo viac antén.

Počítač musí mať voľný aspoň jeden LPT port, na ktorý pripojíme band decoder napríklad s IO 4028 http://599.cz/view.php?cisloclanku=2009020801 . Do tabuľky Config – Konfiguruj porty, Telnet and Other pod záložkou Anteny nadefinujeme zoznam antén a pásiem, na ktorých ich chceme využiť. N1MM podľa aktuálne nastavenej frekvencie nastaví na LPT porte BCD kód zodpovedajúci anténe pracujúcej v danom pásme. Ak máme na niektoré pásmo viacero antén, prepínať medzi nimi môžeme stlačením ALT+F9.

Takýmto spôsobom je možné prepínať nielen antény, ale napríklad pásmové filtre, koncový stupeň a pod.

Automatický dávač fone výzvy

N1MM má zabudovaný digital voice keyer, DVK. Priamo v programe je možné nahrať viacero záznamov, ktoré je možné potom odvysielať po stlačení príslušného tlačidla.

Na využitie tejto možnosti budeme potrebovať audio prepojenie výstupu zvukovej karty s mikrofónnym vstupom transceivera. V Config – Konfiguruj porty, Telnet and Other stlačte tlačidlo Ustawić v riadku Com portu, cez ktorý mate realizované spojenie PC-TCVR. V dialógovom okne zaškrtnite položku Radio PTT via command a konfiguráciu uložte stlačením tlačidla OK. Týmto spôsobom najjednoduchšie realizujeme prepínanie RX/TX z programu.

V Config – Konfiguruj porty, Telnet and Other pod záložkou Audio prejdite nastavenie zvukovej karty v N1MM. Zvyčajne sú „default“ hodnoty vyhovujúce.

Pripojte mikrofón ku zvukovej karte a spusťte nahrávanie záznamu. Slúži na to kombinácia kláves CTRL+SHIFT+Fx (F1, F2,…). Narozprávajte záznam a stlačením rovnakej kombinácie kláves záznam uložte. Jednoduchým stlačením funkčnej klávesy, np.. F1, program záznam prehrá a prepne TCVR na TX. Dostavením úrovní vo Windows ovládači dostavte citlivosť mikrofónneho vstupu a úroveň audio výstupu tak, aby ste dosiahli optimálne audio.

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x