Propozycja zimowego wyścigu QRP na VHF

Propozycje te obowiązują od 1 stycznia 2011 na zimowy wyścig QRP na VHF. CZEŚĆ – českomoravští amatéři vysílači vyhlašuji Zimní QRP závod na VKV

Zimowy wyścig QRP na VHF odbywa się zawsze w niedzielę pierwszego pełnego weekendu lutego. Mogą w nim wziąć udział zawodnicy ze wszystkich krajów. To wyścig międzynarodowy.

Strefy zawodów:
– 432 MHz 09.00-11.00 UTC
– 144 MHz 11.00-13.00 UTC

Rodzaje operacji: CW i Fone zgodnie z warunkami pozwolenia, podczas gdy konieczne jest przestrzeganie zaleceń Regionu I. IARU dla różnych rodzajów operacji na odcinkach częstotliwości amatorskich pasm radiowych.

Inne warunki:
– zawodowiec, w wymiarze może występować prąd elektryczny.
– Całe wyposażenie stacji musi znajdować się na obszarze o maksymalnej średnicy 500 metrów. Stacja nie może być zmieniana podczas wyścigu.
– zawodowiec.
– zawodowiec, odbieranie sygnału(Y) niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę – Wiele stacji może nadawać z jednej stacji, to zależy od umowy między nimi
– zawodowiec 10 waty.
– zawodowiec, niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę - Wiele stacji może nadawać z jednej stacji (TCVR, niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę - Wiele stacji może nadawać z jednej stacji, niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę - Wiele stacji może nadawać z jednej stacji, zawodowiec…) niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę - Wiele stacji może nadawać z jednej stacji, niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę - Wiele stacji może nadawać z jednej stacji, niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę - Wiele stacji może nadawać z jednej stacji, niezbędne do połączenia z siecią pakietową nie są brane pod uwagę - Wiele stacji może nadawać z jednej stacji.
– zawodowiec.
– Połączenie EME, konwertery cross-band i naziemne lub kosmiczne nie liczą się do wyścigów. – zawodowiec, w którym kompletny kod zawodów został przekazany i potwierdzony przez obie stacje. Powtarzające się połączenia muszą być zaznaczone w logu (RPT, DUPE apod.) z wartością punktową 0.
– zawodowiec, - Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie, - Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie. nie jest ograniczony.

- Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie, numer seryjny połączenia i lokalizator WW. - Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie 001. Pełny kod wraz z numerem seryjnym połączenia z 001 stacje niekonkurujące również przechodzą dalej, które nie chcą być oceniane. Trzy zera – 000 – nie są one prawidłowym numerem seryjnym i połączenie zostanie oznaczone przez oceniającego jako nieważne. Stacja, które nie chcą być oceniane, nie musi wysyłać pamiętnika.

Punktacja: Za każdy kilometr odległości pomostowej między dwiema stacjami liczy się jeden punkt. Wartość punktową połączenia w dzienniku konkursowym należy podać jako liczbę całkowitą. Liczone jest połączenie w tym samym lokalizatorze WW 1 że. Zgodnie z zaleceniem Regionu I. IARU należy zastosować współczynnik 111,2 przeliczać stopnie na kilometry, biorąc pod uwagę krzywiznę Ziemi. System WGS-84 służy do określenia szerokości i długości geograficznej terenu zawodów do obliczenia lokalizatora (Światowy system geodezyjny 1984). Obowiązują również połączenia ze stacjami niekonkurującymi, które jednak są zobowiązane do przekazania całego kodu zawodów, w tym numeru seryjnego.

Ocena:
- Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie, - Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie. - Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie. - Z każdą stacją w każdym paśmie można liczyć tylko jedno prawidłowe połączenie.

Dziennik konkursu można przesłać do oceniającego w formie elektronicznej lub papierowej.
– Dziennik elektroniczny musi być w formacie EDI (REG1TEST), wyznaczony jako standardowy format oceny roślin w Regionie I. IARU. Dziennik w innym formacie nie zostanie przyjęty, a stacja nie będzie oceniana w wyścigu.
– Jako dziennik papierowy wystarczy czytelna kserokopia dziennika stacji z zaznaczonymi punktami połączeń.
– Czytelnie zeskanowany papierowy dziennik z zaznaczonymi punktami połączeń można również przesłać e-mailem.
– Dziennik wyścigu musi być wysłany na adres oceniającego nie później niż dziesiątego dnia po wyścigu.

Połączenie jest nieprawidłowe, jeśli stacja ma pamiętnik:
– Jakikolwiek błąd w otrzymanym kodzie, tj.. w marce, raport, numer seryjny połączenia lub lokalizatora.
– Jeśli różnica czasu połączenia jest większa niż 10 minut w stosunku do prawidłowego czasu UTC.

Stacja nie będzie oceniana w wyścigu:
– Za niezgodność z warunkami konkurencji lub warunkami pozwolenia.
– Za nieprawdziwe lub błędne informacje w dzienniku konkursowym.
– Za niesportowe zachowanie w wyścigu.

- Za niezgodność z warunkami konkurencji lub warunkami pozwolenia:
– elektronicznie i qrp [- Za niezgodność z warunkami konkurencji lub warunkami pozwolenia] seznam.cz
– pocztą na adres Miroslav Bečev, - Za niezgodność z warunkami konkurencji lub warunkami pozwolenia 1831, 155 00 Praga 5

- Za niezgodność z warunkami konkurencji lub warunkami pozwolenia, - Za niezgodność z warunkami konkurencji lub warunkami pozwolenia

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x