Podmienky Pretekov SNP

Termín: Tretia nedeľa v auguste od 04,00 do 06,00 UTC. Súťaží sa v dvoch jednohodinových etapách. Pretekov sa môžu zúčastniť aj OK stanice a tiež aj iné zahraničné stanice.

Módy: CW, SSB

Pásmo: 3520 – 3560 kHz a 3700 – 3770 kHz

Kategórie:

 • A1 – QRO CW
 • A2 – QRO SSB
 • A3 – QRO MIX
 • B1 – QRP CW
 • B2 – QRP SSB
 • B3 – QRP MIX
 • V kategóriách QRP je max. výkon 5 W

  Súťažný kód: V prvej etape: RS(T) + poradové číslo QSO od 001 + PSČ + iniciály operátora, v druhej etape: RS(T) + poradové číslo QSO (pokračuje číslovanie z prvej etapy) + okresný znak + posledné dve číslice roku narodenia operátora. Stanice pracujúce /p dávajú PSČ najbližšej obce. Stanice Slovákov a Čechov v zahraničí dávajú PSČ a okresný znak podľa miesta narodenia. Iné zahraničné stanice dávajú len RS(T) a poradové číslo QSO.
  Bodovanie: QSO s OM/OK a Slovákom a Čechom v zahraničí = 5 bodov, QSO s inou zahraničnou stanicou = 1 bod. V kategóriách A3 a B3 sa môže v každej etape nadviazať s tou istou stanicou jedno CW a jedno SSB QSO. Časový rozdiel medzi týmito spojeniami musí byť aspoň 5 minút. Každé takéto spojenie má hodnotu 5 bodov

  Násobiče: Rôzne PSČ a okresné znaky v každej etape zvlášť bez ohľadu na mód

  Denníky: Denníky sa posielajú do 30 dní po pretekoch na adresu: Rádioklub OM3KFV, pošt. priečinok 3, 03861 Vrútky, e-mail (txt súbor): om3kfv@zoznam.sk. Jednotné tlačivá denníkov a titulných strán (uľahčujú vyhodnocovateľovi prácu) si môžete vyžiadať na vyššieuvedenej adrese. K žiadosti priložte spiatočnú obálku s nalepenou známkou

  Pridaj komentár