Podmínky 14. ročníku závodu o Holický pohár 2014

Podmínky 14. ročníku závodu o Holický pohár 2014: který pořádá radioklub OK1KHL a město Holice. Koná se tradičně poslední sobotu v dubnu, a to 26. dubna 2014

Hlavní novinky: rozšíření o kategorii NOVICE, a tím i o spodní úsek SSB, a příjem deníků pomocí robota.

 1. Termín závodu:
  • tradičně poslední sobotu v dubnu, tedy 26. dubna 2014
  • v čase: od 06:00 do 08:00 SELČ (od 04:00 do 06:00 UTC)
 2. Pásmo 80 m, v úsecích:
  • CW – 3520–3560 kHz
  • SSB – 3600–3650 a 3700–3770 kHz
 3. Druh provozu:
  • CW – výzva “TEST HP
  • SSB – “VÝZVA HOLICKÝ POHÁR
 4. Kategorie:
  • CW – do 100W, provoz CW
  • SSB – do 100W, provoz SSB
  • MIXED – do 100W, provoz CW i SSB
  • QRP – do 5W, provoz CW i SSB
  • SWL – posluchači, provoz CW i SSB
  • NOVICE – pouze pro držitele licence N, do 10W, provoz CW i SSB
  • CHECKLOG – nejedná se o kategorii, deník je pouze pro kontrolu
 5. Navazování QSO:
  • OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM.
  • Zúčastnit se mohou pouze jednotlivci. Pokud se účastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.
  • S každou stanicí lze během závodu pracovat jen jednou, resp. duplicitní spojení nebudou započítána. Doporučujeme udělat duplicitní QSO, pokud vás o něj stanice požádá (mít nastaven elektronický deník tak, aby to umožňoval). V nejhorším případě vám toto QSO pouze nebude započítáno.
  • QSO lze navazovat i v módu ve kterém stanice nesoutěží. I tato spojení je nutné zapsat do deníku. Stanici budou do výsledného skóre započítána pouze spojení v módu podle kategorie, do které se přihlásila. Ostatní spojení budou použita pro kontrolu.
 6. Soutěžní kód:
  • Předává se RS/RST + okresní znak (např. 599 LVC nebo 59 DDO).
   Okresní znak je dle členění platného do konce roku 2001 (seznam znaků na zde)
 7. Body za QSO:
  • 1 bod za každé platné spojení
  • 1 násobič za každý jedinečný okresní znak
  • U deníku v elektronické formě není nutné vyznačovat body ani násobiče.
 8. Výsledek:
  • Celkové skóre je součin celkového počtu bodů a celkového počtu jedinečných násobičů.
  • U deníku v elektronické formě není nutné uvádět celkový počet bodů, ty budou vyhodnoceny při zpracování.
 9. Pravidla pro posluchače:
  • Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, volací znak stanice, odesílaný RS/RST, odesílaný násobič a volací znak protistanice) se počítá 1 bod. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče. V daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 2 body a až 2 násobiče.
 10. Deníky:
  • Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový soubor.
  • Vyhodnocovatel zásadně preferuje (a u stanic na předních místech ve výsledkové listině předpokládá) deníky ze závodu ve formátu Cabrillo. Akceptuje obě v současnosti používané verze 2.0 i 3.0. Správně nakonfigurovaný elektronický deník zpravidla vyexportuje správný formát dat. V případě pochybností zkontrolujte formát deníku podle přílohy.
  • U deníku v jiném formátu, tedy textový ASCII (*.txt) nebo tabulka (*.xls,*.xlsx) či dokument (*.doc,*.docx) je nutné spolu se souborem zaslat i sumář, který pojmenuje volaci_znak.sum (například ok9abc.sum).
  • Způsob zaslánání papírového deníku, případně další možnosti jsou popsány v příloze. Tyto verze však pořadatel nedoporučuje a jsou uvedeny pouze pro případ, že účastník nemá možnost zaslat deník některým z výše uvedených způsobů.

  U deníků, které nejsou ve formátu Cabrillo vyhodnocovatel nezaručuje zpracování a zařazení do soutěže.

 11. Doručení deníků:
  1. Nahrání na web: http://hp.nagano.cz/. Pouze ve formátu Cabrillo.
  2. Zaslání e-mailem na: p@ok1khl.com . V „Předmětu“ zprávy uveďte použitý soutěžní volací znak. Soubory je třeba pojmenovat podle volacího znaku použitého v závodě, např. ok1boa.cbr (pro Cabrillo).
  3. Zasílání na poštovní adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 871, 534 01 Holice
  • Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód).
  • Upřednostňujeme elektronické zasílání deníků, elektronický deník v jakémkoli formátu je vždy lepší, než papírový!
   Pozn. skenovaný papírový je stále považován za papírový, data z něj nejsou rozumně zpracovatelná.
 12. Uzávěrka:
  • Všechny deníky musí být doručeny do 14-ti dnů po skončení závodu.
 13. Vyhodnocení:
  • Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné volací znaky, špatné přijaté kódy) nebudou započítána.
  • Pokud se stanicí, která nezaslala soutěžní deník, navážou spojení min 3 soutěžící stanice, tak je zařazena do hodnocení „pro kontrolu“ a protistanicím se spojení započítává. Pokud s ní naváže spojení méně než 3 soutěžní stanice, spojení není ověřitelné a nezapočítává se.
  • Tolerovaná vzájemná časová odchylka spojení je 5 minut.
  • V případě rovnosti rozhodne počet spojení v prvních 20, (eventuálně 40, 60) minutách.
  • Každá kategorie se vyhodnocuje samostatně. Ceny se udělují v kategoriích, do nichž se přihlásilo alespoň 5 stanic.
  • Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná.
 14. Pořadí, diplomy a ceny:
  • v každé kategorii obdrží diplom a výsledkovou listinu každá stanice která si o něj požádá
  • každá stanice na prvním místě v kategorii obdrží malý „Holický pohár“
  • stanice s nejvyšším počtem bodů získává i velký putovní „Holický pohár“ na dobu jednoho roku
  • stanice s nejvyšším počtem bodů budou odměněni hmotnými cenami v hodnotě:
   • 1. místo — 1500,- Kč
   • 2. místo — 1000,- Kč
   • 3. místo — 500,- Kč
  • pokud se stanice stane absolutním vítězem ve třech ročnících za sebou, získává putovní pohár do osobního vlastnictví
 15. Diskvalifikace:
  • Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.
 16. Informace a dotazy k závodu:
  • Dotazy zasílejte na e-mail: p@ok1khl.com
  • Informace, seznam došlých deníků a výsledkovou listinu naleznete na domácí webové stránce http://www.ok1khl.com/

Pořadatelem závodu je Radioklub OK1KHL Holice a město Holice.

Platnost od roku 2014

Za Radioklub OK1KHL Holice, Mirek OK1NMP, VO

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x