Pozvánka na IARU Region 1 VHF Contest

IARU Region I. VHF Contest – sa koná 3.-4.septembra 2005 od 14.00 do 14.00 UT. Súťaží sa v kategóriách 1. 144 MHz – Single Op a 2. 144 MHz – Multi Op. V ďalšom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.

Zoznam prihlásených kót na Deň VHF rekordov:

Značka Kóta Lokátor Kategórie
OM3KEE Veľká Javorina JN88UU 2
OM3KHE Veľká Lúka JN99JC 2
OM3Kii Žalostiná JN88RT 2
OM3RMY Pecková JN88RS 2
OM3KKQ Bradlo JN88QQ 2


Elektronická registrácia kót je možná na adrese: http://www.vhf.sk/koty/pridej_kotu.php.

Zoznam ďalších staníc, ktoré avizujú svoju účasť nájdete na http://www.home.karneval.cz/ok2kkw/vhf05qrv.htm.

Denníky z pretekov výlučne vo formáte EDI sa posielajú najneskôr DESIATY deň po pretekoch na adresu vyhodnocovateľa, ktorým je: OM5CM Ing.Pavol Zajac, Lúky 1111/12, 952 01 Vráble alebo emailom na adresu: vkvlogy@pobox.sk.

Pridaj komentár