Pozvánka na Memoriál Ondreja Oravca, OM3AU

Preteky organizuje SZR na počesť Ondra Oravca, OM3AU, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o rozvoj VKV na Slovensku. Hodnotené budú len slovenské a české stanice.
Termín: od soboty 5.júna 14.00UT do 6.júna 14.00UT
Pásma: 144 a 432 MHz
Kategórie: 1.144 MHz – 1 operátor, 2.144 MHz – viac operátorov, 3.432 MHz – 1 operátor, 4.432 MHz – viac operátorov. V ďalšom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV
Denníky: sa posielajú do 10 dní po pretekoch len v elektronickej forme (formát EDI) na e-mail adresu: vkvlogy@pobox.sk

Pridaj komentár