Pravidla pre pridelovanie VKV kot

Pravidla pre pridelovanie a registraciu kot pre VKV preteky na uzemi SR
1. Zakladne ustanovenia

1.1 Pravidla pre pridelovanie a registraciu kot pre VKV preteky na uzemi SR (dalej len pravidla) platia pre vsetky stanice zucastnujuce sa VKV pretekov hodnotenych v majstrovstvach Slovenskej republiky (dalej M-SR), organizovanych SZR.
1.2 Pravidla su sucastou Vseobecnych podmienok pretekov a sutazi na VKV.
1.3 Pravidla zabezpecuju, aby sa v jednych VKV pretekoch na jednej kote, alebo na blizkych kotach nestretli operatori viacerych stanic a aby tym nedochadzalo k nezhodam alebo k neznesitelnemu vzajomnemu ruseniu sutaziacich stanic.
1.4 Pre preteky sa prihlasuju a registruju len koty definovane vo Vseobecnych podmienkach pretekov a sutazi na VKV. 2. Úcast vo VKV pretekoch

2.1. Pre ucast vo VKV pretekoch nie je nutne prihlasit si kotu.
2.2. Kota moze byt pridelena, registrovana alebo obsadena podla nasledujucich ustanoveni.

3. Prihlasovanie a registracia kot

3.1 Kazda stanica, ktora ma zaujem zucastnit sa danych pretekov, moze poziadat o pridelenie lubovolnej koty pre dane preteky.
3.2 Na pridelenie koty v danych pretekoch si musi stanica podat ziadost. Ziadost musi obsahovat sutaznu znacku ziadatela, nazov koty, zemepisne suradnice koty s presnostou na sekundy, lokator, nadmorsku vysku, prihlasovane kategorie a kontaktnu (spiatocnu) adresu. Ziadost o pridelenie koty musi byt zaslana spravcovi pre pridelovanie kot v prihlasovacom obdobi. Prihlasovacie obdobie zacina prvym dnom druheho mesiaca pred pretekmi a konci 21. dnom toho isteho mesiaca (napr. pre 3. subregionalne preteky, ktore sa konaju v juli, je prihlasovacie obdobie od 1. do 21. maja). Ziadosti o pridelenie koty sa posielaju elektronickou postou na adresu: vkvkoty@pobox.sk, alebo pisomne na adresu: Jozef Ivan OM3NA, ulica Kvetna č. 30, 93401 Levice.
3.3 Z pridelenej koty ma stanica v danych pretekoch pravo vysielat na vsetkych VKV pasmach. V okruhu s polomerom 5 km od pridelenej koty nesmie bez suhlasu stanice s pridelenou kotou vysielat ziadna ina stanica, ani na neobsadenych pasmach, okrem tych, ktore pracuju z intravilanu miest, obci a osad.
3.4 Z koty, ktora nebola pre dane preteky pridelena ziadnej stanici a zaroven sa nenachadza v ochrannom 5 km pasme ziadnej z pridelenych kot, ma pravo vysielat ta stanica, ktora si tuto kotu zaregistruje na internetovej stranke http://www.vhf.sk najskor. Registracia kot zacina prvym dnom mesiaca pred pretekmi a konci 5. dnom pred zaciatkom pretekov, pricom rozhodujucim kriteriom je doba registracie koty na uvedenej stranke. Stanica si musi pre dane preteky zaregistrovat sutaznu znacku, nazov koty, lokator a prihlasovane kategorie. Zoznam takto registrovanych kot je automaticky vedeny na http://www.vhf.sk.
3.5 Z koty zaregistrovanej podla bodu 3.4 ma stanica v danych pretekoch pravo vysielat na vsetkých VKV pasmach.
3.6 Ak nie je kota pre dane preteky pridelena ziadnej stanici a ziadna stanica si ju nezaregistrovala podla bodu 3.4., ma stanica, ktora pred pretekmi obsadi kotu ako prva so zariadenim a operatormi, pravo vysielat z danej koty na vsetkych VKV pasmach.

4. Pridelovanie kot

4.1. Kota bude ziadajucej stanici pridelena, ak o rovnaku kotu neziada ina stanica, alebo ak ina stanica neziada o kotu vzdialenu menej ako 5 km.
4.2. V pripadoch, ked o rovnaku kotu ziada viacero staníc, alebo ked viacero stanic ziada o koty, ktore su od seba vzdialene menej ako 5 km, rozhoduju kriteria uvedene v bodoch 4.3. až 4.8.
4.3. Hlavnym kriteriom pre pridelenie koty je poradie ziadajucej stanice v rebrícku pre pridelovanie kot (dalej len rebricek). Rebricek je totozny s hodnotenim M-SR v predchadzajucom roku. Podla rebrícka sa koty prideluju cely kalendarny rok. Rebricek bude zverejneny najneskor 10. januara.
4.4. V rebrícku budu uvedene vsetky stanice vysielajuce z uzemia Slovenska, ktore su uvedene v hodnoteni M-SR. Rebricek bude zostaveny samostatne pre stanice jednotlivcov a pre stanice viac operatorov.
4.5. Koty sa prideluju nasledovne:

  • 1) Ziadajuca stanica v kategorii viac operatorov ma prednost pred stanicou v kategorii jednotlivcov.

 

  • 2) Lepsie umiestnena stanica v rebricku ma pri pridelovani kot prednost pred stanicou horsie umiestnenou. V pripade zhodneho vysledku ziadajucich stanic, rozhodne o ich poradi splnenie nasledovnych kriterii v poradi ako su uvedene, az kym podla niektoreho z nich nedojde k rozhodnutiu:

 

   • a) Stanica, ktora je v M-SR predchadzajuceho roku hodnotena vo viac pretekoch, ma prednost pri pridelovani kot

 

   • b) Stanica, ktora vo vsetkych hodnotenych pretekoch M-SR ziska viac pasmovych bodov, ma prednost pri pridelovani kot. Pasmove body tvori sucet bodov za vsetky hodnotene preteky, pocitany ako jeden bod za kazde pasmo, na ktorom bola stanica hodnotena, pre kazde preteky samostatne.

 

  • c) Stanica, ktora mala v predchadzajucom rebrícku (rok pred aktualnym rebrickom) lepsie umiestenie, ma prednost pri pridelovani kot.

4.6. Staniciam, ktore sa v hodnotenom roku nezucastnili ziadnych z hodnotenych pretekov M-SR, sa do rebricka zapocita 50% ich bodoveho hodnotenia v rebricku pre pridelovanie kot z prechadzajuceho roku, ak v nom boli hodnotene. Ak nie, povazuju sa za stanice s bodovou hodnotou 0.
4.7. V pripade zaujmu viacerych stanic s bodovym hodnotenim 0 o tu istu kotu sa rozhodne podla dalsich kriterii v poradi ako su uvedene, az kym sa podla niektoreho z nich nerozhodne:

  • d) Stanica s vacsim poctom prihlasenych kategorii ma prednost pri pridelovani kot.

 

  • e) Stanica, ktora poda ziadost o pridelenie koty skor, ma prednost pri ich pridelovani (rozhoduje datum a cas podania ziadosti). Ak je dátum necitatelny, rozhoduje datum dorucenia ziadosti.

 

  f) Zrebovanie. Zrebuje spravca kot za pritomnosti dvoch radioamaterov.

4.8. V pripade, ze stanica, ktorej bola kota pridelena, strati o nu pred pretekmi zaujem, ma povinnost oznamit to spravcovi kot e-mailom najneskor do 14 dní odo dna zverejnenia pridelenych kot spravcom. Spravca prideli kotu nasledovnej alebo inej stanici podla platnych kriterii.
4.9. Ak sa stanica s pridelenou kotou nezucastni danych pretekov z koty, ktora jej bola pridelena, pricom si nesplní povinnost vyplyvajucu z bodu 4.8. a nepoda spravcovi kot nalezite pisomne vysvetlenie, bude pre prve najblizsie preteky penalizovaná stratou moznosti ziadat o pridelenie koty. To znamena, ze jej nebude pridelena ziadna kota.

5. Spravca kot

5.1. Funkciu spravcu kot vykonava radioamater povereny prezidiom SZR.
5.2. VKV komisia SZR zostavuje rebrícek stanic pre pridelovanie kot. Rebricek zverejni do 10. januara na internetovej stranke http://www.vhf.sk, v casopise Radiozurnal (v cisle januar-februar) a v sieti PR.
5.3. Spravca kot zverejni zoznam stanic s pridelenymi kotami do konca mesiaca s prihlasovacim obdobim na internetovej stranke http://www.vhf.sk.
5.4. Spravca kot posle pisomne potvrdenie o prideleni koty tym ziadatelom, ktori spolu so ziadostou o pridelenie koty poslu aj ofrankovanu obalku so spiatocnou adresou.
5.5. Ak dojde po zverejneni pridelenych kot pred pretekmi k zmenam v pridelenych kotach, spravca kot zverejni kazdu urobenu zmenu vzdy do 3 dni na internetovej stranke http://www.vhf.sk.
5.6. Správca kot archivuje vsetky dokumenty tykajuce sa pridelovania kot minimalne tri mesiace od poslednych pretekov danej

Tono/OM3LU Prezident SZR

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x