Pretek “Jarný Šprint“ s malým výkonom

Medzinárodný KV pretek
(Test SS)
Súťažné podmienky pre slovenské stanice
 

Organizátor: Slovenský zväz rádioamatérov – záujmová skupina QRP
Dátum: Veľkonočný pondelok 28.marec 2005 (Každorocne na Veľkonočný pondelok)
Čas: 14.00 – 20.00 GMT
Operátor: Jeden operátor (single op)
Druh prevádzky: Telegrafia (CW, A1A)
Pásma: 1,8 3,5 7 14 21 a 28 MHz v častiach pásiem doporučených IARU pre preteky
Výkonové kategórie: A : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W
Tieto výkony sú maximálne výstupné výkony
Pásmové kategórie: 1. jedno pásmo 2. dve/tri pásma 3. všetky pásma
Súťažný kód: RST, IARU lokátor (prvé štyri znaky) a výkonová kategória. Napr. 579 JN98 C
Od staníc, ktoré nie sú v preteku stačí prijať len RST.
Bodovanie: 3 body za QSO s vlastným svetadielom
9 bodov za QSO s iným svetadielom
** Zahraničné stanice získavajú 18 bodov za QSO so Slovenskom **
Násobiče: sa rátajú na každom pásme zvlášť. Používame dva druhy násobičov:
a. IARU lokátor ( prvé štyri znaky ) napr. JN98
b. Prefix ( podľa podmienok diplomu WPX )
Výsledok: 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pasiem
2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ desaťnásobok bodov, ktoré malo toto QSO priniesť
3. QSO súčasne na dvoch rôznych pásmach (crossband) neplatia
Denníky: 1. Osobitne pre každé pásmo s vlastným číslovaním strán
2. V hlavičke súťažných denníkov musia byť nasledujúce údaje : Značka, pásmo, a číslo strany x z celkového poctu n.
3. Na každej strane má byť najmenej 40 QSO s nasledujúcim označením stĺpikov: Dátum, Čas GMT, značka urobenej stanice, RST, odoslaný súťažný kód, prijatý kód, nový Lokátor, nový Prefix, body za QSO. Nevyplnené miesta v stĺpiku RST sa budú považovať za report 599.
4. Denníky s použitých pásiem, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budú považovať za kontrolný denník. Tieto denníky označte „Denník pre kontrolu“.
5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán lebo anglickú verziu súťažných podmienok si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa (Rádioklub OM3KFV, Poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY ). K žiadosti priložte obálku so svojou spätnou adresou. Môžete tiež použiť svoj formulár denníka s potrebnými údajmi (vid paragraf 2 a 3).

Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: Názov preteku, dátum. Počet platných QSO, bodov a násobičov na každom pásme. Konečný výsledok, meno operátora, adresa a značka stanice. Výkonová kategória, pásmová kategória. IARU lokátor, výstupný výkon TXu, opis zariadenia a ANT, a podpísané čestné prehlásenie. Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Rádioklub OM3KFV, poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk .

Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok.

Denníky treba odoslať do 30.dníi po preteku. Obálku označte „Pretek JS“. Pre zahraničie prezentujeme tento pretek ako „Low Power Spring Sprint“. Test SS.

Vyhodnotenie: *Za porušenie pravidiel a ducha preteku môže vyhodnocovacia komisia odrátať body alebo diskvalifikovať účastníka preteku. Rozhodnutie komisie je konečné.
*Stanica môže predložiť súťažný denník len za jednu kombináciu výkon/pásmo.

Diplomy: Prvé tri stanice v každej kategórii výkon/pásmo

Ceny: Každá stanica s najväčším počtom bodov v každej kategórii výkon/pásmo, ktorá dosiahla minimálny počet bodov potrebný pre danú kategóriu.

Alex OM6SA
Január 2005

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x