Приближается конкурс CQ WPX

Оценено OM6SA: SSB 28.-29.marca a CW 30.-31.mája 2009. Начало в 00.00GMT, конец в 23.59GMT., так что вся гонка длится 48 часы, s výnimkou kategórie jednotlivcov – Single OP, kde je možné byť na pásmach maximálne 36 часы.

Соединения установлены со всеми станциями. S jednou stanicou je možné uskutočniť na jednom pásme 1 QSO. Preteká sa v pásmach 1,8 až 28MHz (okrem WARC). Категории:
SOSB
SOAB
SOSB LP – Максимум. 100возможно по электронной почте
SOAB LP – Максимум. 100возможно по электронной почте
SOSB QRP – Максимум. 5возможно по электронной почте
SOAB QRP – Максимум. 5возможно по электронной почте
SO Assisted
SO Assisted Low Power – Максимум. 100возможно по электронной почте
SO Tribander/Single element (TBWIRES) – počas pretekov sa môže používať len jeden tribander pre 10-15 a 20m a jednoelementové drôtové antény (např.dipóly) pre pásma 40, 80 a 160m
ROOKIE – pre rádioamatérov s koncesiou nie staršou ako 3 roky k dátumu pretekov
специальные приемные антенны также не допускаются – max.jeden TX signál, iba všetky pásma a high power (max.1500W). Platí 10-min. pravidlo pri zmene pásma (s výnimkou získania nového násobiča)
MULTI-TWO max.dva TX signály, iba všetky pásma a high power (max.1500W)
MULTI-MULTI bez limitu TX signálov, iba všetky pásma a high power (max.1500W)

Využitie DX clustra v kategóriách SOAB a SOSB znamená automatické preradenie do kategórie Assisted. V ďalších kategóriách je povolené využívať DX cluster, self-spotting alebo požadovanie spotovania sú zakázané.

Contestovanie z domu Samotné zariadenia stanice musia byť umiestnené v kruhu s priemerom do 500m. Účastníci sa musia riadiť národnými povoľovacími podmienkami, aj keby ich to voči ostatným súťažiacim znevýhodňovalo. Týka sa to aj „remote stations“, ktoré sa riadia podmienkami krajiny, v ktorej sa nachádzajú všetky prijímače, vysielače a antény.

Код конкурса: RS(Т) + poradové číslo QSO od 001.
Stanice kategórii Multi číslujú spojenia od 001 zvlášť na každom pásme.

Подсчет очков:
QSO so stanicou z iného kontinentu v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 3 body a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 6 точки

QSO se stanicou na vlastnom kontinente, ale nie vlastnou krajinou v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 1 bod a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 2 тело

QSO v rámci vlastnej DXCC bez ohľadu na pásmo 1 что

Множители: násobičom sú platné prefixy 1x za preteky bez ohľadu na pásmo a počet spojení so stanicami s daným prefixom. Platný prefix je kombinácia písmen a čísiel v značke stanice vyjadrujúca geografickú polohu stanice. Например: DL1, P40, P41, OE25 a pod. Označenia ako maritime mobil, mobil, /А, /E, /J, /P sa nepočítajú ako prefixy.

Результат: v prípade single OP všetky pásma je daný súčtom bodov za spojenia zo všetkých pásiem krát počet rôznych prefixov jedenkrát za preteky bez ohľadu na pásmo (например. ak stanica nadviaže spojenie s DL5 na troch pásmach, započíta si len jeden násobič).

V kategórii single OP jedno pásmo je výsledok daný súčtom bodov za spojenia z daného pásma krát počet rôznych prefixov.

V kategóriách Multi sa výsledok vypočíta rovnako ako v kategórii single OP všetky pásma.

Дневники: prijímajú sa predovšetkým denníky v elektronickom formáte CABRILLO (nezabudnite správne vyplniť hlavičku, inak váš denník môže byť preradený medzi denníky pre kontrolu). Súbor denníka pošlite v prílohe emailu bez textu, kde do predmetu emailu napíšete iba vašu značku. Denníky z SSB časti posielajte na ssb@cqwpx.com (do 1.mája 2009) a z CW časti na cw@cqwpx.com (do 1.júla 2009). Prijatie logu bude potvrdené a zoznam prijatých denníkov nájdete na Неправильное заполнение шапки может привести к неправильному определению соревновательного разряда станции или перенаправлению бортового журнала только для контроля.

Úplné znenie podmienok CQ WPX Contestu nájdete na Неправильное заполнение шапки может привести к неправильному определению соревновательного разряда станции или перенаправлению бортового журнала только для контроля.

TNX OM3BH za korekciu prekladu ohľadom využívania DX clustra v kategóriách SOAB a SOSB.

0 0 голоса
Оценка статьи
Настраивать
Установить оповещения
гость
0 Комментарии
Отзыв вставлен
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим комментариям, Пожалуйста, комментарий!Икс