OM1AJ, Князь Юрай Радзивилл – Аношкин

С точки зрения существования дворянства Словакия занимает особое место в Европе., но очень выгодное положение. реальность, что Словакия никогда не была независимой монархией, umožnila Kniežaťu Jurajovi Radziwill-Anoškinovi vytvoriť v r. 1998 nezávislý samostatný Kniežací Dvor, ktorého sa stal Hlavou. Knieža Juraj má právo potvrdzovať, priznávať či odoberať šľachtické tituly resp. prijímať potomkov šľachticov do šľachtického stavu. Platí zásada, že šľachtic, ktorý bol menovaný do kniežacieho stavu, (dekrétom, armálesom, стручок.), nemôže sám nikoho menovať. Toto právo prináleží len pápežovi a panovníkovi, соотв. jeho priamym potomkom. Túto podmienku Knieža Juraj spĺňa. Rod Radziwill-Anoškin je na Slovensku jediným kniežacím rodom. “Založením Kniežacieho Dvora dávame dnes žijúcim potomkom šľachty, pokiaľ o to stoja a pokiaľ si to zaslúžia, možnosť pokračovať v ich rodových tradíciách, avšak na novej úrovni.” Viac sa dočítate .: наши радиолюбители тоже празднуют :., .: наши радиолюбители тоже празднуют :., .: наши радиолюбители тоже празднуют :., .: наши радиолюбители тоже празднуют :.

Juraj vysiela z BratislavyStarého Mesta, z vilky pod Slavínom. Používa transceiver Ten-Tec Corsair 100W a Windom anténu.

Zoznam slávnych rádioamatérov z celého sveta si môžete pozrieť .: наши радиолюбители тоже празднуют :.

ТЫ 73! Сказочный, OM3CAQ

оставьте ответ