SDR.hu projekt ukončený

Andras, HA7ILM, sa rozhodol projekty SDR.hu ukončiť z dôvodu, že prekročili jeho možnosti realizovať ich v jednej osobe. Určite mnohí poznajú OpenWebRX a CSDR, ktoré sú naďalej dostupné cez GitHub, a tiež BSc a MSc. V prevádzke zostáva sieť KiwiSDR, ale Andras už nebude k žiadnemu z projektov odpovedať na otázky ani ich aktualizovať. Na SDR.hu bude len zoznam SDR prijímačov.