VKV antény: DK7ZB yagi, 4x DL7KM a parabola

VKV antény: DK7ZB yagi, 4x DL7KM a parabola

VKV antény: DK7ZB yagi, 4x DL7KM a parabola