Delovanje sredstev VHF / VHF – 2006, MAJ – 7.stopnja

         kategória SO-144                                                     Por.:  Znaèka     Lokátor QSO   Body  Násobièe    Výsledok     1.   OM1DI      JN87UU 127   501   30   15030     2.   OM4ADR     JN98FX 128   423   19   8037     3.   OM5LD      JN98AH 93   321   22   7062     4.   OM1AVK     JN88OD 80   275   21   5775     5.   OM4TC      JN88WV 105   329   16   5264     6.   OM2RL      JN88NR 70   238   19   4522     7.   OM3WEB JN97TC 59   214   20   4280     8.   OM5XX      JN97BS 59   215   19   4085     9.   OM5KV      JN97BS 49   189   18   3402     10.   OM7AMA JN98NT 46   156   16   2496
 	    11.   OM3EE      JN88RF 49   159   13   2067     12.   OM3TCC     JN88QQ 43   133   14   1862     13.   OM7PY      JN98UI 34   106   15   1590     14.   OM3WKX JN98CR 38   123   12   1476     15.   OM3TYC     JN99KG 39   124   10   1240     16.   OM1HI      JN88ME 36   109   9    981     17.   OM6TX      JN99JL 36   101   8    808     18.   OM4ADK     JN98CX 29   89   9    801     19.   OM3CUG JN99KG 41   113   7    791     20.   OM5UM      JN98EO 24   71   9    639     21.   OM3ID      JN88LE 15   49   10   490     22.   OM2GA      JN88RT 28   79   5    395     23.   OM3WYB KN09OI 8    34   6    204     24.   OM7ASI     KN08AM 2    5    2    10                                                  kategória SO- 432                                                                             Avtor:  Znaèka     Lokátor QSO   Body  Násobièe    Výsledok                 1.   OM5LD      JN98AH 20   60   8    480               2.   OM2RL      JN88NR 5    15   4    60                3.   OM7PY      JN98UI 6    17   3    51                4.   OM3CUG JN99KG 7    14   1    14                5.   OM5UM      JN98EO 2    3    2    6                6.   OM7ASI     KN08AM 1    3    1    3                                                                                                     kategória SO- 1296                                                                            Avtor:  Znaèka     Lokátor QSO   Body  Násobièe    Výsledok                 1.   OM5UM      JN98EO 2    5    2    10                2.   OM2RL      JN88NR 1    2    1    2                                                                                                     kategória MO- 144                                                                             Avtor:  Znaèka     Lokátor QSO   Body  Násobièe    Výsledok                 1.   OM3RKP     KN09AD 18   70   12   840               2.   OM3RAL     JN98LR 21   63   9    567                                                                                                    kategória MO- 432                                                                             Avtor:  Znaèka     Lokátor QSO   Body  Násobièe    Výsledok                 1.   OM3RKP     KN09AD 1    3    1    3                                                          Vyhodnotil Laco OM1ZL  dòa       27.5.2006         opravil     dòa       30.5.2006                                                                      Kategória SO 144 MHz * Priebežné výsledky PA VKV roèník 2005/2006                                                                     Znaèka     Nov.  dec.  Jan.  Febr.  tudi za merjenje VF napetosti.  TAK-tenna ne deluje tako.  Máj   Jún   Júl   Aug.  Sept.  Okt.  Skupaj: Kateg. OM4ADR     0    4928  12648  4830  9954  6052  8037  0    0    0    0    0    46449  TAKO 144 OM1DI      5796  3762  0    0    6762  7776  15030  0    0    0    0    0    39126  TAKO 144 OM1AVK     3366  0    2256  3893  4712  4370  5775  0    0    0    0    0    24372  TAKO 144 OM2RL      2464  1932  0    2418  5338  3740  4522  0    0    0    0    0    20414  TAKO 144 OM3WEB 2324  2074  1812  2464  3111  2737  4280  0    0    0    0    0    18802  TAKO 144 OM5KV      2505  1776  0    2561  4250  3108  3402  0    0    0    0    0    17602  TAKO 144 OM5LD      0    1089  1620  2506  2460  2864  7062  0    0    0    0    0    17601  TAKO 144 OM5XX      1443  1440  0    1630  3945  0    4085  0    0    0    0    0    12543  TAKO 144 OM3TCC     1248  1056  1130  1375  1833  1764  1862  0    0    0    0    0    10268  TAKO 144 Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado      0    0    0    0    0    4140  5264  0    0    0    0    0    9404  TAKO 144 OM3EE      1476  0    1632  0    1833  1950  2067  0    0    0    0    0    8958  TAKO 144 OM6TX      2379  0    1332  784   930   1428  808   0    0    0    0    0    7661  TAKO 144 OM3WKX 1133  1010  1040  476   1584  630   1476  0    0    0    0    0    7349  TAKO 144 OM7AC      750   0    1240  1090  1596  2450  0    0    0    0    0    0    7126  TAKO 144 OM3NA      0    0    0    0    6440  0    0    0    0    0    0    0    6440  TAKO 144 OM1HI      0    0    702   588   2295  1040  981   0    0    0    0    0    5606  TAKO 144 OM4ADK     496   308   990   711   1164  864   801   0    0    0    0    0    5334  TAKO 144 OM2RC      2145  0    0    0    2431  0    0    0    0    0    0    0    4576  TAKO 144 OM5UM      0    488   329   872   640   300   639   0    0    0    0    0    3268  TAKO 144 OM3TYC     0    0    0    0    240   1092  1240  0    0    0    0    0    2572  TAKO 144 OM7AMA 0    0    0    0    0    0    2496  0    0    0    0    0    2496  TAKO 144 OM3CFN     1651  0    0    644   0    0    0    0    0    0    0    0    2295  TAKO 144 OM7PY      0    0    0    0    210   210   1590  0    0    0    0    0    2010  TAKO 144 OM7CM      0    0    315   68   150   387   0    0    0    0    0    0    920   TAKO 144 OM3CUG 0    0    0    0    0    0    791   0    0    0    0    0    791   TAKO 144 OM5CW      0    0    0    594   0    0    0    0    0    0    0    0    594   TAKO 144 OM3WED 0    0    0    0    504   0    0    0    0    0    0    0    504   TAKO 144 OM4AOJ     235   265   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    500   TAKO 144 OM3ID      0    0    0    0    0    0    490   0    0    0    0    0    490   TAKO 144 OM2GA      0    0    0    0    0    0    395   0    0    0    0    0    395   TAKO 144 OM1ZL      180   128   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    308   TAKO 144 OM3WYB 0    0    0    0    0    0    204   0    0    0    0    0    204   TAKO 144 OM5MB      0    0    0    140   0    0    0    0    0    0    0    0    140   TAKO 144 OM3SEM 115   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    115   TAKO 144 OM7ASI     0    0    0    0    0    0    10   0    0    0    0    0    10   TAKO 144 														 			Kategória SO 432 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	dec.	Jan.	Febr.	tudi za merjenje VF napetosti.	TAK-tenna ne deluje tako.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Skupaj:	Kateg. OM5CM	0	76	336	360	549	456	0	0	0	0	0	0	1777	TAKO 432 OM5LD	0	100	170	198	234	322	480	0	0	0	0	0	1504	TAKO 432 OM2RL	27	12	0	64	100	100	60	0	0	0	0	0	363	TAKO 432 OM5UM	0	2	120	0	105	33	6	0	0	0	0	0	266	TAKO 432 OM1DK	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	216	TAKO 432 OM7PY	0	0	0	0	0	30	51	0	0	0	0	0	81	TAKO 432 OM2RC	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	TAKO 432 OM3CUG	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	TAKO 432 OM7ASI	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	TAKO 432  			Kategória SO 1296 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	dec.	Jan.	Febr.	tudi za merjenje VF napetosti.	TAK-tenna ne deluje tako.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Skupaj:	Kateg. OM5CM	0	12	60	200	48	90	0	0	0	0	0	0	410	TAKO 1296 OM5UM	0	2	2	0	2	2	10	0	0	0	0	0	18	TAKO 1296 OM2RL	0	0	0	6	3	2	2	0	0	0	0	0	13	TAKO 1296  														 			Kategória MO 144 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	dec.	Jan.	Febr.	tudi za merjenje VF napetosti.	TAK-tenna ne deluje tako.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Skupaj:	Poznámka OM3RMY	0	0	0	0	336	1651	0	0	0	0	0	0	1987	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 144 OM3KKF	0	0	0	0	1456	0	0	0	0	0	0	0	1456	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 144 OM3KWZ	0	0	0	0	0	1342	0	0	0	0	0	0	1342	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 144 OM3RRC	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 144 OM3RKP	22	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	862	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 144 OM3RAL	0	0	0	0	0	0	567	0	0	0	0	0	567	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 144  			Kategória MO 432 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	dec.	Jan.	Febr.	tudi za merjenje VF napetosti.	TAK-tenna ne deluje tako.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Skupaj:	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 432 OM3RKP	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov - 432
0 0 glasovi
Ocena članka
Nastaviti
Nastavite opozorila
gost
0 Komentarji
Povratne informacije vstavljene
Oglejte si vse komentarje
0
Veseli bomo vaših komentarjev, Prosim, komentar!x