Vysielač s NE555

Zapojení s IO NE555 je nespočetne. Pomerne málo je ich vo VF technike. Iba päť súčiastok je potrebných na zhotovenie jednoduchého nízkovýkonového AM vysielača zachytiteľného na rozhlasovom prijímači.
Frekvenciu multivibrátora určujú súčiastky R1, R2 a C1. S uvedenými hodnotami bude frekvencia okolo 600 kHz. Zmenu frekvencie docielime najlepšie zmenou R2 alebo C1. Platí, že ak zmenšíme hodnotu C1, frekvencia stúpne.

Od mikrofónu požadujeme vyššie napätie, preto ako vhodný prichádza do úvahy kondenzátorový typ, po úprave aj elektret. Anénu tvorí niekoľko metrov drôtu. R1 má 390 ohmov, R2 1 kiloohm a C1 1 nanofarad. Napájacie napätie je 9V.

Treba mať na pamäti, že aj takáto jednoduchá hračka vysiela rádiové vlny a jej prevádzka nie je povolená.

Pridaj komentár