11.etapa VKV Prevádzkového aktívu – september 2006

 	Prevádzkový VKV / UKV aktív - 2006  SEPTEMBER 11.etapa						 							 		kategória SO-144					 							 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok 	1.	OM1DI	JN87UU	114	445	33	14685 	2.	OM4ADR	JN98FX	122	446	26	11596 	3.	OM5LD	JN98AH	99	335	26	8710 	4.	OM3WMA	JN88RP	85	306	24	7344 	5.	OM4TC	JN88WV	115	373	17	6341 	6.	OM1AVK	JN88OD	88	298	19	5662 	7.	OM5XX	JN97BS	73	283	20	5660 	8.	OM5KV	JN97BS	68	270	20	5400 	9.	OM2RL	JN88NR	78	262	18	4716 	10.	OM3WEB	JN98TC	45	174	21	3654
 	11.	OM6TX	JN99JL	70	243	15	3645 	12.	OM3WDB	JN88LE	69	220	16	3520 	13.	OM4JD	JN88WU	67	218	15	3270 	14.	OM3TCC	JN88QQ	49	148	13	1924 	15.	OM1HI	JN88ME	39	122	12	1464 	16.	OM4DN	JN98CX	31	97	10	970 	17.	OM3WKX	JN98CR	33	107	9	963 	18.	OM7CM	JN98NR	16	61	12	732 	19.	OM3TYC	JN99IF	23	68	8	544 	20.	OM5UM	JN98EO	20	60	9	540 	21.	OM3TGK	JN88TL	25	46	9	414 	22.	OM2GA	JN88RT	19	66	4	264 	23.	OM3TWC	JN88TI	12	30	6	180 	24.	OM3WYB	KN09OI	10	30	6	180 										 		kategória SO- 432								 										 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM5LD	JN98AH	27	97	16	1552			 	2.	OM5CM	JN98DF	20	77	11	847			 	3.	OM5UM	JN98EO	10	38	8	304			 	4.	OM2RL	JN88NR	4	11	4	44			 	5.	OM3WYB	KN09OI	4	8	1	8			 										 										 		kategória SO- 1296								 										 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM5CM	JN98DF	5	15	4	60			 	2.	OM5UM	JN98EO	2	5	2	10			 	3.	OM2RL	JN98AH	1	2	1	2			 										 										 		kategória MO- 144								 										 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM3RAL	JN98LR	45	131	14	1834			 	2.	OM3RRC	JN99FC	30	98	11	1078			 	3.	OM3RMY	JN88OL	18	46	7	322			 										 										  	 	kategória	    MO - 432							 										 										 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM3RMY	JN88OL	3	8	3	24			 							 	Vyhodnotil Laco OM1ZL			dňa	24.9.2006		VY 73 !!!   		 												 			Kategória SO 144 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Kateg. OM4ADR	0	4928	12648	4830	9954	6052	8037	8589	6606	9152	11596	0	82392	SO 144 OM1DI	5796	3762	0	0	6762	7776	15030	14446	0	13140	14685	0	81397	SO 144 OM5LD	0	1089	1620	2506	2460	2864	7062	3325	6111	8500	8710	0	44247	SO 144 OM1AVK	3366	0	2256	3893	4712	4370	5775	3740	0	6798	5662	0	40572	SO 144 OM2RL	2464	1932	0	2418	5338	3740	4522	3405	3055	5396	4716	0	36986	SO 144 OM3WEB	2324	2074	1812	2464	3111	2737	4280	4340	3540	5725	3654	0	36061	SO 144 OM5KV	2505	1776	0	2561	4250	3108	3402	3808	2678	2786	5400	0	32274	SO 144 OM4TC	0	0	0	0	0	4140	5264	5248	0	5456	6341	0	26449	SO 144 OM6TX	2379	0	1332	784	930	1428	808	3757	2613	4216	3645	0	21892	SO 144 OM5XX	1443	1440	0	1630	3945	0	4085	0	0	0	5660	0	18203	SO 144 OM3TCC	1248	1056	1130	1375	1833	1764	1862	1995	960	1488	1924	0	16635	SO 144 OM3EE	1476	0	1632	0	1833	1950	2067	2366	1265	2158	0	0	14747	SO 144 OM7AC	750	0	1240	1090	1596	2450	0	2624	940	2715	0	0	13405	SO 144 OM3WMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5510	7344	0	12854	SO 144 OM1HI	0	0	702	588	2295	1040	981	1540	828	1680	1464	0	11118	SO 144 OM3WKX	1133	1010	1040	476	1584	630	1476	1078	0	1428	963	0	10818	SO 144 OM4JD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	3270	0	7176	SO 144 OM3NA	0	0	0	0	6440	0	0	0	0	0	0	0	6440	SO 144 OM4ADK	496	308	990	711	1164	864	801	0	0	0	0	0	5334	SO 144 OM2RC	2145	0	0	0	2431	0	0	0	0	0	0	0	4576	SO 144 OM3TYC	0	0	0	0	240	1092	1240	567	684	0	544	0	4367	SO 144 OM5UM	0	488	329	872	640	300	639	0	0	456	540	0	4264	SO 144 OM7PY	0	0	0	0	210	210	1590	1786	0	156	0	0	3952	SO 144 OM3WDB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3520	0	3520	SO 144 OM3TGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3420	0	0	3420	SO 144 OM7CM	0	0	315	68	150	387	0	460	450	540	732	0	3102	SO 144 OM7AMA	0	0	0	0	0	0	2496	0	0	0	0	0	2496	SO 144 OM3CFN	1651	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	2295	SO 144 OM3ID	0	0	0	0	0	0	490	0	378	1265	0	0	2133	SO 144 OM1MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	2100	SO 144 OM4DN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	970	0	1414	SO 144 OM2GA	0	0	0	0	0	0	395	0	648	0	264	0	1307	SO 144 OM3TGK	0	0	0	0	0	0	0	0	205	580	414	0	1199	SO 144 OM3WYB	0	0	0	0	0	0	204	408	66	312	180	0	1170	SO 144 OM/AB3Y	0	0	0	0	0	0	0	1092	0	0	0	0	1092	SO 144 OM4AOJ	235	265	0	0	0	0	0	245	305	0	0	0	1050	SO 144 OM3CUG	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	791	SO 144 OM5CW	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	594	SO 144 OM3WED	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	504	SO 144 OM1ZL	180	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	SO 144 OM3TWC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180	SO 144 OM5MB	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	SO 144 OM3SEM	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	SO 144 OM7ASI	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	SO 144  														 			Kategória SO 432 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Kateg. OM5CM	0	76	336	360	549	456	343	1170	448	1665	847	0	6250	SO 432 OM5LD	0	100	170	198	234	322	480	1512	671	984	1552	0	6223	SO 432 OM2RL	27	12	0	64	100	100	60	105	124	56	44	0	692	SO 432 OM5KV	0	0	0	0	0	0	0	473	0	189	0	0	662	SO 432 OM5UM	0	2	120	0	105	33	6	0	0	42	304	0	612	SO 432 OM3ID	0	0	0	0	0	0	0	0	10	468	0	0	478	SO 432 OM7PY	0	0	0	0	0	30	51	138	0	14	0	0	233	SO 432 OM1DK	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	216	SO 432 OM2RC	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	SO 432 OM3WYB	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	16	SO 432 OM3CUG	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	SO 432 OM7ASI	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	SO 432  														 			Kategória SO 1296 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Kateg. OM5CM	0	12	60	200	48	90	72	272	27	105	60	0	946	SO 1296 OM7PY	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	64	SO 1296 OM5UM	0	2	2	0	2	2	10	0	0	10	10	0	38	SO 1296 OM2RL	0	0	0	6	3	2	2	2	3	2	2	0	22	SO 1296  														 			Kategória MO 144 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Poznámka OM3RAL	0	0	0	0	0	0	567	2464	2548	4351	1834	0	11764	MO - 144 OM3KBB	0	0	0	0	0	0	0	3834	0	3960	0	0	7794	MO - 144 OM3RMY	0	0	0	0	336	1651	0	1404	0	0	322	0	3713	MO - 144 OM3RKP	22	0	0	0	0	0	840	1200	0	0	0	0	2062	MO - 144 OM3RRC	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1078	0	2028	MO - 144 OM3RJB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1512	0	0	1512	MO - 144 OM3KKF	0	0	0	0	1456	0	0	0	0	0	0	0	1456	MO - 144 OM3KWZ	0	0	0	0	0	1342	0	0	0	0	0	0	1342	MO - 144 														";" 			Kategória MO 432 MHz * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	MO - 432 OM3RJB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	MO - 432 OM3RKP	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	MO - 432 OM3RMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	MO - 432
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x